Faktaboks

Johan Peter Digre
Født
september 1844
Død
4. mars 1886, Trondheim

Sammen med sin bror Ludwig B.D. ledet D. farens snekker- og trelastfirma Jacob Digre i Trondheim. Han var arkitekt for ferdighusene fra dette firma ved siden av at han hadde et privat arkitektkontor. D. ble ansatt som lærer ved Den offentlige Tegneskolen i Trondheim 1867. Han var lærer ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt 1878–79.

D. hører til blant pionerene innen den fabrikkmessige ferdighusproduksjonen her i Norge. Denne virksomheten har vært lite påaktet, men med stor sannsynlighet kan man anta at alle hans kirker ble prefabrikert av familiefirmaet. Ved siden av H. Grosch' døveskole regnes D.s Arbeiderforeningen som et av romantikkens hovedverk i Trondheim. Bygningen, som er i rundbuestil, har vært ansett som representant for Hannoverskolen. Både her og i kirkene, hvor nygotikken delvis ble oversatt til trearkitektur, viste D. forkjærlighet for middelalderens formspråk. Samtidig bærer kirkene med den detaljrike "løvsagdekor" preg av samtidens motestil i profanarkitekturen, sveitserstilen.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Jacob Digre, byggmester (1811 - 1891)
 • Anna Christine Dahl (1823 - 1900)

Gift med

 • Ingeborg Olsen

Utdannelse

 • Studium ved Kunstakademiet i København

Stillinger, medlemskap og verv

 • Valgt til medlem av formannskapet i Trondheim 1882

Utførte arbeider

 • Bygårder i Trondheim: Dronningens gt. 20 (Qualegården) og Enkeltskillingsveite 3 for Catinka Quale (1879)
 • Dronningens gt. 28 for gullsmed Møllers enke (1879)
 • Dronningens gt. 26 (1879)
 • Arbeiderforeningen,Kongens gt. 19 (1874–78)
 • For Digres snekker og trelastfirma, Sandgt.
 • Kirker: Sansynligvis Holtaalen (1880–81)
 • Singsås (1882–84)
 • Sykkylven (1883, interiøret sterkt forandret i 1930- og 40-årene, tilbygg i vest 1968–69)
 • Ålen (1884)
 • Mosvik (1884)
 • Edøy (1884–85)
 • Sandvollan, en forminsket utgave av Mosvik (1887), interiøret ødelagt ved en ombygging av arkitekt Claus Hjelte (1937)
 • Prosjekter: Rødøy kirke (1882–83)

Eget forfatterskap

 • Katalog for ferdighus, 1880, årene

Litteratur

 • Trondhjems Adressecontoirs Efterretninger, 05.03.1886
 • Personalhistorisk tidskrift, København, 1887, tillegg s. 8, Anden Række, bd. 2
 • Richter, I., Det gamle og det nye Trondhjem. Større forretninger i Trondheim, (Kristiania, 1906, s. 21
 • Pedersen, I., Litt om tegne- og arkitekturundervisning i Norge før høiskolens tid, Trondheim, 1935, s. 66
 • Pedersen, I., Smaksskiftninger i Trøndersk Arkitektur 1780–1910, Trondheim, 1956, s. 26–27, 32–33
 • St. Hallvard, 1961, s. 32
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, s. 265