S.' første utstilte bilde, på Markedsutstillingen i Christiania, var en kopi etter et måneskinnsbilde av J. C. Dahl. S. ble avgjørende preget av oppholdet i Düsseldorf 1850 - 53 og især av Hans Gudes maleri. Hennes landskaper fra 50- og tidlig 60-årene er komponert med klare avgrensninger mellom planene i bildet, de er dyktig tegnet og har en frisk, men ganske mørk koloritt. Hun ser ut til å foretrekke motiver der fjell og sjø inngår og har gjerne figurer i folkedrakter som staffasje, f.eks. Landskap med tjern (1852). Hun malte flere steder i Sør-Norge, bl.a. Telemark 1852 og 1862, Modum 1866, Gudbrandsdalen, Valdres og Østfold. I slutten av 1860-årene fikk S.' maleri likhetspunkter med J. F. Eckerbergs kunst og fargene ble lysere. I 60-årene arbeidet hun også en del med kopier etter eldre mestere. I 70-årene bodde S. i München og stilte ut og solgte norske og tyske landskaper til tyske kunstforeninger.