M. var en meget allsidig teatermann. I årenes løp virket han som skuespiller, teaterdirektør, instruktør, teatermaler, skuespilloversetter og regissør. Han kom til Norge i august 1834 og var deretter knyttet til norsk teater i nærmere 20 år, dels som leder for egen teatertrupp, dels som ansatt ved teatrene i Drammen, Bergen og Trondheim. Som teatermaler laget han dekorasjoner til Det dramatiske Selskab i Bergen 1841–44, Theatret i Trondheim 1847–48 og til Det Norske Theater i Bergen 1850–51. Han malte også portretter og levde en periode omkring 1851–52 av å lage daguerrotypier på bestilling i Bergen. Ingen av hans tegninger og dekorasjoner til teatrene er bevart. M. forlot Norge antagelig i 1853 og bosatte seg i Danmark, hvor han virket som teatermaler, bl.a. i København, på Jylland og i Horsens.