Første fase av C.s arkitektgjerning henger sammen med hans virksomhet i bergvesenet, den tekniske og estetiske bygningskyndighet han hadde fått på Bergseminaret, samt familiebakgrunnen i det byggeglade og kunstinteresserte handels- og industri-patrisiat. Omfanget av denne gjerningen er vanskelig å belegge. Det virker som om C. varierer stilen etter byggematerialet. Trebygningene er rikt og nærmest dramatisk utsmykket med Louis seize-ornamenter og stein-etterlignende motiver som minner om dansk og engelsk arkitektur ca. 1730. Stenbygningene er nærmest ornamentløse, dog fint proporsjonert og avveiet.