Faktaboks

Christian Ancher Collett
Født
1771, Buscherud gård i Modum
Død
1833, Bergen

Første fase av C.s arkitektgjerning henger sammen med hans virksomhet i bergvesenet, den tekniske og estetiske bygningskyndighet han hadde fått på Bergseminaret, samt familiebakgrunnen i det byggeglade og kunstinteresserte handels- og industri-patrisiat. Omfanget av denne gjerningen er vanskelig å belegge. Det virker som om C. varierer stilen etter byggematerialet. Trebygningene er rikt og nærmest dramatisk utsmykket med Louis seize-ornamenter og stein-etterlignende motiver som minner om dansk og engelsk arkitektur ca. 1730. Stenbygningene er nærmest ornamentløse, dog fint proporsjonert og avveiet.

Familierelasjoner

Gift med

 • Anne Karine Bie

Utdannelse

 • Bergverksutdannelse ved Kongsberg bergseminar antagelig 1786-95, bl.a. bygningskunst under prof. Olav Olavsen

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Reise med kgl. stipend til Sverige og Tyskland. 1795–97 for å studere bergverksdrift

Stillinger, medlemskap og verv

 • C. var en av de fire initiativtagerne til opprettelsen av Den kgl. Tegneskole i Christiania 1818, og mangeårig medlem av skolens direksjon

Utførte arbeider

 • Under tiden som bestyrer på Bolvig Jernverk (1800–13) slaggstensbygninger der og på Fossum Jernverk for Severin Lövenskiold d.e. og d.y. og bl.a. uthusene på sistnevntes Fossum
 • Utkast, antagelig i det vesentlige realisert, til Niels Aalls Ulefos (ca. 1800)
 • Antagelig Gulskogen ved Drammen for svogeren P.N. Arbo (ferdig 1804)
 • Antagelig Floodgården i Porsgrunn for H. Möller (ca. 1811)
 • Muligens også det samtidige Strömsbo ved Arendal for P. Herlofsen
 • Etter flytningen til Christiania 1813/14 ant. S. Tåsen hvor han selv bodde (ferdig 1818)
 • Annen fase av C.s arkitektvirksomhet har hovedsakelig bakgrunn i hans stilling som Statens bygningsinspektør i Christiania med omegn fra 1817: Ombygning av Oslo Bispegård (1817–21)
 • Muligens påbygning av prof. Niels Treschows Bellevue på Tøyen ved Christiania (1820)
 • Prosjekt til rikshospital og fødselsstiftelse i Christiania (1820 og 1825), sistnevnte utført med endringer av arkitekt Chr. H. Grosch
 • Eksteriør på Det militære sykehus samme sted ved dets forandring til rikshospital (1826)
 • Ombygning av stortingslokalene i Katedralskolen i Christiania (1822)
 • Ombygningsarbeider i Paleet i Christiania (1823–27)
 • Korrektur av kirketegninger innsendt til Kirkedepartementet 1819–22, bl.a. tegninger og planer til Stoksund, Verran, Laudal, Holum og Åmli kirker

Litteratur

 • Berg, Arno, Christian Collett som arkitekt, Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok 1954, s. 47–66 (ill., litteraturliste)
 • Aslaksby, T., En forsinket hilsen ved et 150-års jubileum, St. Hallvard, 1977, s. 49

Arkivalia

 • Aslaksby, T., Skiensfjord-klassisismen. Bygningsstil i handels- og produksjonsmiljøene mellom Ulefoss og Langesund ca. 1800 - ca. 1850, Universitetet i Oslo, 1977, høsten, mag. avh., manuskript
 • Eldal, J. C., Kirkebygging på landet 1814–1880 og Linstows typetegninger, bd. 2, register s. 129,, Universitetet i Oslo, 1978, våren, mag. avh. manuskript

Faktaboks

Christian Ancher Collett