Alle B.s tepper er inspirert av Vestlandsnaturen, først og fremst av de vestnorske fjell. Hun vil formidle inntrykk og opplevelser fra møter med fjellet, og gir teppene sine for det meste titler som Fjell og Fjell-landskap. Gjennom grafikk og maleri utarbeider B. sine inntrykk til en ferdig komposisjon der form og farge er de bærende elementer. Forskjellige teknikker og tekstile strukturer gir veven liv og variasjon. Hun holder seg hovedsakelig til fargene hvitt, sort, grått og rødt, og lar flatene være preget av kontraster mellom rolige felt og takkete, opprevne former. B. har også laget design til løpere og duker for Husfliden i Bergen.