W. vokste opp i Løten, Hedmark og begynte i 1919 sin utdannelse i Kristiania Han debuterte på Høstutstillingen i 1924 med Broen. Motivkretsen var landskap, portretter, akter, figurbilder og interiører. W. var bl.a. påvirket av Chr. Krohg. Han holdt fast ved en naturalistisk gjengivelse av motivet, men under innflytelse av Georg Jacobsen benyttet han også en konstruktiv billedoppbygging. Koloritten, som de første år var tung og mørk, ble senere tildels kraftig. W. malte flere portretter av Ivar Mortensson Egnund (bl.a. olje, 1928), og portrett av Martha Steinsvik, Abraham Berge (før 1930), Henrik Rytter (olje, 1937), Ivar Johnsen og Jørgen Selmer (ca. 1954). Mange av hans landskapsmotiver er malt fra fjell-Norge, som Svart fjell (1961), og fra reiser i utlandet. Fra 1924-78 var hans hjem Villa Fimbu på Stabekk.