Lite er kjent av M.s liv og arbeid. Rosemalingen som er tilskrevet ham er en enhetlig produksjon konsentrert i Røros-distriktet mellom Os og Ålen fra 1820 til 1840-tallet. Sporene etter familien taper seg i Sverige der M. har forulykket. M. begynte å male i konfirmasjonsalderen, og man ser en utvikling mot større regelmessighet og formjevnhet fra 1820- til -30-tallet. Han har utført romdekor, og på flere gårder i Os fins rester av stueinteriører. På Østvangen malte han i 1827 og -31. M. har trolig hatt vanskeligheter med å hevde seg i konkurransen i en begynnende nedgangstid for rosemalingen. Han har ikke hatt gårdsbruk å støtte seg til og har søkt mot det aktive svenske malerdistriktet, Dalarna. Familien reiste trolig først på 1840-tallet. I Norge nyttet M. Nord-Østerdalens tradisjonelle motiv og farger, særlig blomsterbuketten og landskapet. Enkle, ganske velbalanserte små trelandskap dominert av blått, har en inntagende virkning. Flere dyktige bygdekunstnere vokste opp på Moseng etter M.s tid.