Faktaboks

Edgar Smith Berentsen
Født
15. juli 1895, Chicago
Død
5. november 1982, Oslo

Arkitekturfoto av boligblokker i teglstein i Industrigata i Oslo. Foto: Teigens Fotoatelier / DEXTRA Photo

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Etter å ha vært ansatt i firmaet Michalsen, Smith & Michalsen, Kristiania, hos Lars Backer, Kristiania, og i Aker reguleringsvesen, var han 1925–30 i kompaniskap med sin onkel, arkitekt Einar Smith. Etter dennes død i 1930 drev B. sin egen arkitektpraksis i Oslo.

B. har vesentlig oppført en rekke funksjonalistiske leie- og forretningsgårder i Oslo. Merkurgården, Kongens gt. 15/Nedre Slottsgt. 4, tegnet i samarbeid med Einar Smith, er et godt eksempel på en forretningsgård i overgangsperioden fra klassisisme til funksjonalisme. Drammensvn. 112 er en frittliggende liten funksjonalistisk leiegård som utmerker seg ved sine gode proporsjoner og fine detaljer.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anna Smith, operasanger (1857 - 1906)
 • Berent Martin Berentsen, lege (1843 - 1912)

Gift med

 • Oslo, 1927 med Agnes Christie Landmark

Utdannelse

 • Examen artium Bergen 1914
 • eksamen arkitektavd. Norges Tekniske Høyskole 1919
 • studier ved École des Beaux-Arts, Paris

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Reiser i en rekke land i Europa samt USA 1920–22

Stillinger, medlemskap og verv

 • Formann i Norske Arkitekters Landsforbunds rettsutvalg og innvoteringsutvalg

Utførte arbeider

 • Oslo hvis annet ikke nevnt. Merkurgården, Kongens gt. 15/ Nedre Slottsgt. 4, leie- og forretningsgård, sammen med Einar Smith (1929–32)
 • Reguleringsplan og boliger, Sinsen Hageby
 • Villa for disponent Oskar Søhol, Bygdøy (1934)
 • Betjeningsblokker og småhus, Dikemark sykehus, Asker
 • Sykepleieskole, Oscars gt.
 • Kongens gt. 5/Nedre Slottsgt. 2, forretningsgård (1956–59)
 • Om- og påbygging, Frimurerlosjen, Nedre Vollgt. 19
 • Posthus og reguleringsplan for Lødingen
 • Frimurernes alders- og sykehjem, Bygdøy
 • Div. oppdrag i Tønsberg og Drammen
 • Leiegårder: Frognervn. 64, sammen med Wilhelm Kielland (1935–36)
 • A/S Balkeby, Dunkers gt. 4/Holmboes gt. 5–7/ Industrigt 4 (1937–38)
 • Bjerregårds gt. 31 og 37 (1939)
 • Drammensvn. 112 (1939)
 • Bergstien 3, blokk 1–5 (1949, OBOS)
 • Voldsløkka II, Kongsvingergt. 1/ Mogt. 2–6/Uelands gt. 69–77 (1949, OBOS)
 • Rustadåsen borettslag, blokker og rekkehus
 • Frydenbergvn. 7–11 (1954, OBOS)
 • Prosjekter: 3. premie, regulerings- og bebyggelsesplan for Kristiania kommunes arealer nord for Bislett stadion 1923
 • 2. premie, Arbeiderbladets småhuskonkurranse 1931, sammen med Harald Wildhagen

Litteratur

 • Vi fra Norges Tekniske Høyskole. De første ti kull 1910–19, Stavanger, 1933, s. 181–82
 • Studentene fra 1914, Oslo, 1939, s. 26
 • Oslo Gårdkalender. Nybygg 1925–45, Oslo, u.å., register s. 165
 • Oslo Gårdkalender. Nybygg 1945–55, Oslo, u.å., register s. 133
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok register bd., Sarpsborg, 1963, s. 296
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 59–60, 94–95, 115, 150, 169, 192 og 320
 • Byggekunst, 1923, bilag s. 36–41
 • Byggekunst, 1930, s. 121
 • Byggekunst, 1931, s. 185
 • Byggekunst, 1932, s. (150–51)
 • Byggekunst, 1930, s. 52
 • Byggekunst, 1939, s. 57–58

Arkivalia

 • Opplysninger fra kunstneren, Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren, 1978

Faktaboks

Edgar Smith Berentsen