Liv og virksomhet

F. markerte seg først som grafiker med litografier og en serie trestikk hvor han med inngående realisme skildret mennesker og deres aller nærmeste omgivelser. I løpet av 1979 og 1980 har han i stadig sterkere grad gjort seg gjeldende også som maler. Typisk for F. både som grafiker og maler er at han synes å gå tett innpå motivet for å finne fram til karakteristiske detaljer som så trekkes fram og gjøres til hovedsak. Foruten slitte og markerte menneskeansikter har han som få andre i sin generasjon også skildret skjønnheten i avskallet murpuss og gamle, slitte leiegårder. I likhet med sin lærer Reidar Aulie, forener F. en sosialkritisk realisme med varm menneskelighet.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ester Alvilde Kristiansen
 • Walter Andreas Fyri

Gift med

 • May Lisbeth Fyri

Utdannelse

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1970–71; Statens Kunstakademi, Oslo under Reidar Aulie, Knut Rose og Arne Malmedal 1971–77; Stipendiat ved Statens Kunstakademi, Oslo grafikkavd. 1979.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Statens lille reisestipend 1976; Lorch-Schives legat 1977; Bildende Kunstneres Styre hjelpefond 1978; Forsbergs legat 1979; studiereiser til en rekke byer i Øst- og Vest-Europa; lengre opphold i Madrid 1975.

Stillinger, medlemskap og verv

Stemmerett Bildende Kunstneres Styre; Medlem av Foreningen Norske Grafikere, viseformann 1977, formann i 1978; Medlem Oslo Bildende Kunstnere.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet
 • Riksgalleriet
 • Kastrupgaards Samlinger, Danmark
 • Norsk kulturråd

Illustrasjonsarbeider

 • Forfatterforeningens julehefte 1977
 • R. Løland, Kvar vart det av jula, Oslo 1978
 • Utgav i 1977, med støtte fra Norsk kulturråd, bokverket Ut av mørket med 19 trestikk inspirert av Maxim Gorkijs Moren

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1975
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1976
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1978
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1979
 • Reidar Aulie og hans elever, Gall. F 15 Moss, 1978
 • Den Nordiske, 1978
 • Norskt -70-tal. Tendenser, Kulturhuset, Stockholm, 1979
 • Oslo i konsten, Gall. Plaisiren, Hässelby Slott, 1980

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1976
 • Ut av mørket. Nærbilder av mennesker, Gall. 27, Oslo, 1977
 • Tre realister, Gall. Hornemann, Trondheim og Gall. 12 B, Fredrikstad
 • Gall. 27, Oslo, 1980

Eget forfatterskap

 • Charles Meryon. En grafikerskjebne, Billedkunstneren, Oslo, 1978
 • Forord, Plantrykk, Sjablontrykk, Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, s. 3, s. 140, s. 165

Litteratur

 • Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, s. 28, s. 148 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 59
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 60
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 46
 • Norvin, K., i Morgenbladet, 12.11.1976
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 17.11.1976
 • Flor, H., i Dagbladet, 18.11.1976
 • Breivik, Anne, i Verdens Gang, 18.11.1976
 • Johnsrud, E.H., i Aftenposten, 20.11.1976
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 25.11.1976
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 23.09.1977
 • Flor, H., i Dagbladet, 30.09.1977
 • Johnsrud, E.H., i Aftenposten, 01.10.1977
 • Renberg, U., i Arbeiderbladet, 15.12.1978