Faktaboks

Dag Fyri
Født
26. oktober 1949, Oslo

F. markerte seg først som grafiker med litografier og en serie trestikk hvor han med inngående realisme skildret mennesker og deres aller nærmeste omgivelser. I løpet av 1979 og 1980 har han i stadig sterkere grad gjort seg gjeldende også som maler. Typisk for F. både som grafiker og maler er at han synes å gå tett innpå motivet for å finne fram til karakteristiske detaljer som så trekkes fram og gjøres til hovedsak. Foruten slitte og markerte menneskeansikter har han som få andre i sin generasjon også skildret skjønnheten i avskallet murpuss og gamle, slitte leiegårder. I likhet med sin lærer Reidar Aulie, forener F. en sosialkritisk realisme med varm menneskelighet.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ester Alvilde Kristiansen
 • Walter Andreas Fyri

Gift med

 • May Lisbeth Fyri

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1970–71
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Reidar Aulie, Knut Rose og Arne Malmedal 1971–77
 • Stipendiat ved Statens Kunstakademi, Oslo grafikkavd. 1979

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens lille reisestipend 1976
 • Lorch-Schives legat 1977
 • Bildende Kunstneres Styre hjelpefond 1978
 • Forsbergs legat 1979
 • studiereiser til en rekke byer i Øst- og Vest-Europa
 • lengre opphold i Madrid 1975

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem av Foreningen Norske Grafikere, viseformann 1977, formann i 1978
 • Medlem Oslo Bildende Kunstnere

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet
 • Riksgalleriet
 • Kastrupgaards Samlinger, Danmark
 • Norsk kulturråd

Illustrasjonsarbeider

 • Forfatterforeningens julehefte 1977
 • R. Løland, Kvar vart det av jula, Oslo 1978
 • Utgav i 1977, med støtte fra Norsk kulturråd, bokverket Ut av mørket med 19 trestikk inspirert av Maxim Gorkijs Moren

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1975
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1976
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1978
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1979
 • Reidar Aulie og hans elever, Gall. F 15 Moss, 1978
 • Den Nordiske, 1978
 • Norskt -70-tal. Tendenser, Kulturhuset, Stockholm, 1979
 • Oslo i konsten, Gall. Plaisiren, Hässelby Slott, 1980

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1976
 • Ut av mørket. Nærbilder av mennesker, Gall. 27, Oslo, 1977
 • Tre realister, Gall. Hornemann, Trondheim og Gall. 12 B, Fredrikstad
 • Gall. 27, Oslo, 1980

Eget forfatterskap

 • Charles Meryon. En grafikerskjebne, Billedkunstneren, Oslo, 1978
 • Forord, Plantrykk, Sjablontrykk, Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, s. 3, s. 140, s. 165

Litteratur

 • Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, s. 28, s. 148 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 59
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 60
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 46
 • Norvin, K., i Morgenbladet, 12.11.1976
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 17.11.1976
 • Flor, H., i Dagbladet, 18.11.1976
 • Breivik, Anne, i Verdens Gang, 18.11.1976
 • Johnsrud, E.H., i Aftenposten, 20.11.1976
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 25.11.1976
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 23.09.1977
 • Flor, H., i Dagbladet, 30.09.1977
 • Johnsrud, E.H., i Aftenposten, 01.10.1977
 • Renberg, U., i Arbeiderbladet, 15.12.1978