N. var formingslærer før han i 1963 gikk over til å male på heltid. Han var bosatt i Østfold 1966–81 og flyttet deretter tilbake til Haugesundskysten. N. er landskapsmaler. Hans tidligste formspråk var naturalistisk, men i 1960-årene hadde han en periode med til dels sterk abstrahering av motivene. Fra midten av 70-årene nærmet N.s uttrykksform seg igjen mer det naturgitte utgangspunkt, men var preget av større malerisk frihet. De fleste av hans bilder er inspirert av naturen på Vestlandet, i Lofoten og på Finnmarksvidda, og av en rekke besøk på Island. Han maler gjerne landskapet sett fra en høy synsvinkel, eller sett nedenfra, og oppnår dermed en nesten global romvirkning. N.s bilder har et dramatisk drag som formidler mye av naturens iboende dynamikk. Penselstrøkene er korte og fyldige, og den mettede, stofflige koloritten er lagt tett opp til naturens egen. N. er medlem av Pentagruppen i Haugesund.