Bare kjent for malte dekorasjoner i Erkebispegården i Trondheim 1619-20, arbeidet sammen med Anders maler, men var antagelig ledende mester. De har bl.a. malt loftet i "denn nye Fruerstoeffe". Dette er sannsynligvis identisk med nåværende regalierommet, som er rikt bemalt med teppefestonger i grønt nederst rundt veggene, og med hvelvet fylt av ranker- og blomstermaling og jaktscener. Fargene er i brunlig og gult konturert med gråsort på hvit bunn. Utsmykningen er drevent utført og uten sidestykke i vårt land.

Litteratur

  • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1925, bd. 1, s. 366f (ill.)
  • Grevenor, H., Norsk malerkunst under renessanse og barokk, Oslo, 1928, s. 271ff (ill.)
  • Erdmann, D., Norsk dekorativ maling fra reformasjonen til romantikken, Oslo, 1940, s. 25ff (ill.)
  • Vesaas, ø., Rosemaaling i Telemark, Oslo, 1954, bd. 1, s. 58