Det er uvisst kor R. lærte rosemåling, men stilmessig bygde han på tradisjonen etter Embrik H. og Nils H. Bæra frå Ål, som i Hol vart ført vidare av mellom andre Torstein O. Sand og Pål O. Grøt. Seinare kom Numedalsblomar og teleroser inn i målinga hans. Frå midten av 1800-åra kom den gulbrune eike-imitasjonen meir og meir på mote, og R. nytta han stundom som skåpfarge kring dei rosemåla fyllingane. Det finst mange arbeid etter R. både i Hol og i Sogn (særleg i Aurland). Han måla fleire stoveinteriør der dekoren som oftast er avgrensa til dører og skåp, blant dei beste er vegg- og takdekoren på Halvorgard i Hol, frå 1852.