Faktaboks

Erik Thome
Født
13. oktober 1947, Oslo

Ønsket om å uttrykke kontrasten mellom virkeligheten og den indre opplevelsen stod sentralt ved T.s første egentlige separatutstilling i 1979. Interessen for astrologi og metafysikk kan dessuten ha påvirket hans fremstillinger av menneskeskikkelser i ferd med å materialisere seg. Slik stod hans siktemål fjernt fra både de naturalistiske skulpturidealer han møtte på Kunstakademiet og den sosialt betingede uttrykksformen som var vanlig i 70-årene. T.s torsoer og hoder, gjerne innadvendte og med referanser til primitiv og arkaiserende skulptur, var derimot preget av innflytelse fra Gunnar Torvund, som fortsatt står ham kunstnerisk nær. Omkring 1980 fant T. en tid best uttrykk i temperamaleri foruten kull- og krittegninger. Fantasiportretter og typeskildringer fremstod her med sensible, halvt utviskede trekk, eller de uttrykte noe mystisk og tidvis nærmest truende. Det fremherskende preget av isolasjon eide en stille uttrykkskraft grensende til surrealismen, og det samme lukkede preget inngikk i noen landskapstegninger, gjerne holdt i forholdsvis stort format. En viss innflytelse fra Bjørn Ransve, Peter Esdaile og Bjørg Holene kan spores i maleriene, mens trekk fra Ulf Nilsen særlig gjenfinnes i tegningene. Gjennom de siste årene har T. igjen presentert plastiske arbeider med et innadvendt preg i slekt med hva man finner i hans tegninger og malerier. Skulpturene hans bærer dessuten klart preg av en eksperimenterende materialbruk, med innslag av tre, betong, asfalt og gress. Hittil har ikke T.s produksjon vært særlig omfattende, og han har heller ikke vist noe egentlig bredt register i motivvalg og virkemidler. Hans beste arbeider er derimot sobre og særpregede, og de vitner om et grundig arbeid med uttrykksformen.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Elsa Gerd Hansen
 • Johan Andreas Thome

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Son

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo, metallinjen 1969–72
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Per Palle Storm 1972–75

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens arbeidsstipend 1975–76
 • Akershus fylkes kulturstipend 1977
 • Statens etableringsstipend 1977
 • Unge Kunstneres Samfunn arbeidsstipend 1979
 • Inger og Edv. Munchs legat 1981
 • Ib Schlytters legat 1982
 • Statens arbeids- og studiestipend 1983
 • Reiser til Italia 1972
 • Paris 1975
 • Berlin 1982

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn
 • Norsk Billedhuggerforening

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Stovner trygdebolig, Oslo (1977)
 • Ås videregående skole, Ås (1979)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Moss Faste Galleri
 • Tistmyr Samlinger, Danmark
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Vestby kommune
 • Hundested kommune, Danmark
 • Ribe Amts Kunstfond, Danmark

Illustrasjonsarbeider

 • D. Larsen: Atlas, dikt, Oslo 1981
 • A. Ruste: Grenseland, dikt, Oslo 1981
 • D. Larsen: Svevninger, et dikt, diktsamling, Oslo 1983

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1974-1975
 • Høstutstillingen, 1977-1978
 • Høstutstillingen, 1980-1982
 • Tegnende billedhuggere, 1974
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1974-1976
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1978
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1980

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1975, s. 63
 • Norske billedhoggere i dag, 1983, s. 156 (ill.)
 • Hrymfaxe, 1983, nr. 4
 • i Arena, 1983, nr. 3, s. 48–57 (ill.)
 • Moss Dagblad, 15.05.1979
 • Aftenposten, 16.05.1979
 • Akershus Amtstidende, 23.05.1979
 • i Morgenbladet, 22.04.1981
 • Moss Avis, 06.10.1982
 • i Aftenposten, 26.02.1983
 • Østlandets Blad, 29.03.1983
 • Morgenbladet, 10.08.1983
 • i Vestby Avis, 10.11.1983

Faktaboks

Erik Thome