Andre opplysninger

Kobberstikkerelev ved Norges Geografiske Oppmåling 1862. Ansatt samme sted som kobberstikker fra 1865 og seksjonsjef ved Teknisk avdeling samme sted 1878. Arbeidet mest med skrift og konturer på landkart. Reiste i 1871 til Survey Office, Southampton, England, hvor han studerte kjemiske prosesser, graverings- og trykketeknikker. Han besøkte også London. Var antagelig innom Stockholm etter 1872. Har laget raderinger etter malerier av landskapsmalerne Niels Frederik Rohde og Alfred Wahlberg (Nationalmuseum Stockholm).

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Oslo Bymuseum (Norbygaten 35, malt 1862)
  • Nasjonalgalleriet, Oslo
  • Nationalmuseum, Stockholm

Utstillinger

Kollektivutstillinger

  • Grafisk Utställning, 1889
  • Jubileumsutstillingen, 1914

Litteratur

  • Grafisk Utställning 1889, Stockholm, Katalog

Arkivalia

  • Norges Geografiske Oppmålings personalarkiv