S.' produksjon består hovedsakelig av minnesmerker, relieffer, portrettbyster og portrettmalerier og -tegninger. Han arbeider naturalistisk, med forsiktige forenklinger i enkelte større relieffer og byster og med tilløp til en impresjonistisk fargebehandling i de malte portretter.