W. begynte som tegner i Nationen i 1919 og arbeidet der hele sitt yrkesaktive liv, fra 1923 også som journalist. Under tittelen "Nationen om 100 år" ble W.s humoristiske tegning med kommentar til dagens politiske situasjon fra 1920 en daglig foreteelse og en landskjent institusjon. Med en gjennomført parodisk forvanskning av teksten, leverte W. treffende karikaturer i en enkel strek med stor komisk virkning. Fra 1945 kaltes hans kommentar "Hjørnet i Nationen". Under dette navn fortsatte hans kommentarer helt fram til 1974, og dannet slik en hel liten politisk norgeshistorie gjennem 55 år, sett med Senterpartiets øyne. W. var en pionér på sitt felt. Forbilder kan ha vært Ragnvald Blix og Olaf Gulbransson, foruten de danske avistegnere Storm Petersen og Herluf Jensenius. W.s form er skarp og poengtert, men ikke ondskapsfull, og vitner om en rask oppfattelse av typer og situasjoner.