D.s keramiske arbeider preges av ro og harmoni i glatte, dreide volumer som fremheves av jevne, ensfargete glasurer, helst i hvite og sorte toner. En merker hennes fordypelse i de rent keramiske virkemidler og forstår at keramikere som Nathalie Krebs og Bernhard Leach har hatt betydning for hennes utvikling.