M. hadde egen arkitektpraksis i Oslo og har vært forvekslet med sin far.