B. var medlem av kunstnergruppen Lyn, som ble startet i Bergen i 1972, og deltok jevnlig på gruppens mønstringer fram til oppløsningen i 1980. I sine arbeider er B. særlig opptatt av forholdet mellom virkelighet og illusjon. Et virkningsfullt spill mellom collage-elementer og malte eller tegnete deler med samme motiv gjør betrakteren usikker på hva som er realitet og hva som er fiksjon. I de senere bildene har B. av og til anvendt en spesiell utbrettingsmetode for å skape nye dimensjoner og romvirkninger.