L. malte helst interiører, men også landskaper. Bildene viser tydelig studier av de gamle mestere og inntrykk fra hennes læretid. Hun var særlig opptatt av lysvirkninger. I bildet Smaabruget (Høstutstillingen 1917) ses dette i den spenning hun oppnådde med det elektriske gatelyset som belyser en hvit port, mens skogen i bakgrunnen har rike nyanser i grønt. Lyset fanger også oppmerksomheten i Palmeveien, Madeira (1912, Nasjonalgalleriet, Oslo). Motivet er her en mann med en korg på nakken i en steinsatt trappevei mellom murer. L.s landskap med motiv fra prestegården i Nordre Land, med fargeskiftninger i opprevne skyer, viser impulser fra eldre norsk landskapskunst. I interiørbilder aksentuerer hun også lysvirkningen, som i Koret i Gamle Akers kirke (1905, Nasjonalgalleriet). Hun malte også portretter, f.eks. Dr. Langberg og to gamle bønder i et stueinteriør fra Eggedal.