M.s opprinnelse er ukjent, men han kan ha kommet fra Møre. I 1696 stafferte han i Bud kirke sammen med medhjelpere og er tillagt maling av interiøret med altertavle og prekestol i Lesjaskog kirke (1695/97). M. giftet seg i 1698 med enken etter kontrafeier Barak Bogarth i Trondheim, kom inn i et etablert maler- og håndverkermiljø og var deretter fast bosatt i byen. I 1690-årene arbeidet han for amtmann Iver von Ahnen på Moldegaard. Von Ahnen ble stiftamtmann i Trondheim, sikkert et nyttig bekjentskap for M. som ble privilegert bymaler i 1700 med enerett til maling av likkister og utstyr for gravferden. Privilegiet forsvarte han overfor andre trondheimsmalere og innehadde det til sin død. Han fikk dermed et økonomisk fundament, som gjorde at han slapp reisevirksomhet. M. dekorerte en æresport og stafferte rådstuen til Frederik 4.s besøk i Trondheim i 1704. De fleste årene etter 1704 ble han benyttet som håndverksmaler i Domkirken. Altertavlemaleriet fra Rød kirke, Romsdal (1709, nå i Nesset kirke) er signert "fecit PMH". Typisk for M. er bruk av sort bakgrunn. I stafferingen benyttes treets naturfarge, på trøndersk barokkmaner. M. har hatt en overvekt av håndverksarbeid, men har sannsynligvis malt portretter, muligens det av hustruen Idde, som ble overtatt av Friis-familien etter ekteparets død, og et av datteren Ane M. Familien M. var gårdeiere og formuende og var knyttet til et øvre sosialt lag i byen.