Faktaboks

Povel Melhorn
Død
1719, Trondheim

M.s opprinnelse er ukjent, men han kan ha kommet fra Møre. I 1696 stafferte han i Bud kirke sammen med medhjelpere og er tillagt maling av interiøret med altertavle og prekestol i Lesjaskog kirke (1695/97). M. giftet seg i 1698 med enken etter kontrafeier Barak Bogarth i Trondheim, kom inn i et etablert maler- og håndverkermiljø og var deretter fast bosatt i byen. I 1690-årene arbeidet han for amtmann Iver von Ahnen på Moldegaard. Von Ahnen ble stiftamtmann i Trondheim, sikkert et nyttig bekjentskap for M. som ble privilegert bymaler i 1700 med enerett til maling av likkister og utstyr for gravferden. Privilegiet forsvarte han overfor andre trondheimsmalere og innehadde det til sin død. Han fikk dermed et økonomisk fundament, som gjorde at han slapp reisevirksomhet. M. dekorerte en æresport og stafferte rådstuen til Frederik 4.s besøk i Trondheim i 1704. De fleste årene etter 1704 ble han benyttet som håndverksmaler i Domkirken. Altertavlemaleriet fra Rød kirke, Romsdal (1709, nå i Nesset kirke) er signert "fecit PMH". Typisk for M. er bruk av sort bakgrunn. I stafferingen benyttes treets naturfarge, på trøndersk barokkmaner. M. har hatt en overvekt av håndverksarbeid, men har sannsynligvis malt portretter, muligens det av hustruen Idde, som ble overtatt av Friis-familien etter ekteparets død, og et av datteren Ane M. Familien M. var gårdeiere og formuende og var knyttet til et øvre sosialt lag i byen.

Familierelasjoner

Gift med

 • 1716-1719 med Idde Hansdatter Friis
 • 1698-1715 med Johanna Hansdatter Lind

Utdannelse

 • Muligens elev av kontrafeier Jørgen Henrikssøn Hagemann, Trondheim

Stillinger, medlemskap og verv

 • Bedemann i Trondheim, foruten en rekke offentlige verv

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Muligens altertavle, prekestol og annen interiørdekor i Lesjaskog kirke (1695/97)
 • Altertavle og prekestol i Nesset kirke (1709)

Litteratur

 • Schnitler, C. W., Malerkunsten i Norge i det attende aarhundre, (Kristiania, 1920, register s. 154
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, register bd. 2, s. 676
 • Grevenor, H., Norsk malerkunst under renessanse og barokk, Oslo, 1928, register s. 340
 • Brodahl, J. E., Tre århundres trøndersk maleri, Trondhjems Kunstforening 90-års skrift 17. desember 1935, Trondheim, 1935, s. 24
 • Erdmann, D., Norsk dekorativ maling fra reformasjonen til romantikken, Oslo, 1940, register s. 321

Arkivalia

 • Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren, Joh. E. Brodahls arkiv om trøndermalere

Faktaboks

Povel Melhorn