R. hører til pionerene blant etterkrigstidens møbeltegnere. Da han begynte på Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo, hadde han et solid håndverksmessig grunnlag etter å ha arbeidet som snekker ved Vestlandske Stol- og Møbelfabrik i ca. 10 år. Etter eksamen innledet han samarbeide og kompaniskap med Rolf Rastad. Deres firma, Rastad & Relling Tegnekontor A/S, ble landets største på sitt område. Sammen startet de i 1945 møbelforretningen Rastad & Relling A/S. R. ble da leder for tegnekontoret, Rastad for møbelforretningen. Ved siden av innredningsoppdrag har kontoret hovedsakelig arbeidet med produktutvikling for møbelindustrien. Flere kjente møbeltegnere har fått sin første praksis her. Firmaets modeller er i stor utstrekning produkter av gruppearbeide, og blant R.s viktigste samarbeidspartnere kan foruten Rolf Rastad nevnes Torbjørn Bekken, Sigurd Resell, Fredrik Kayser og Rolf Gabrielsen. R. ble raskt en av våre ledende møbeltegnere. Hans arbeider fra 1940- og -50-årene har, til tross for at de er seriefremstilte industriprodukter, et håndverksmessig preg. I 1946 tegnet han sammen med Rolf Rastad en kaminstol som ble videreutviklet i flere varianter og som er blitt stående som en klassiker fra perioden. Blant de mange gode modeller fra tegnekontoret i 1950-årene kan spesielt fremheves armstoler og spisestuestoler i teak med hud eller rotting utarbeidet for Gustav Bahus Eftf. A/S. Stolene preges av tidens Scandinavian Design og røper et visst slektskap med danske arbeider fra perioden. R. var blant de første i landet som tegnet møbelserier oppbygd etter modulsystem. Modellene omfattet skap- og hyllesystemer samt sofabenker og bord med en rekke kombinasjonsmuligheter. I midten av 60-årene lanserte han den enkle og karakterfulle møbelserien Futurum i furu sammen med Rolf Gabrielsen. Fra de senere år bør nevnes stolserien Quadratum i aluminium og hud utviklet i samarbeide med Rolf Gabrielsen og Torbjørn Bekken.