F. var antagelig mester ca. 1685, borgerbrev datert 4. mai 1687. Oldermann i gullsmedlauget i Christiania 1712-27. Han var den toneangivende gullsmed i Christiania omkring århundreskiftet med en meget stor produksjon både for kirkelig og profant bruk. Arbeidene er av ujevn kvalitet, men de mer representative er velproporsjonerte i formen med en sikkert plassert og dyktig utført dekor. Han fulgte godt med i stilstrømningen i sin lange virketid. Hans stempel er MF i hjerte.