Faktaboks

Sigurd Reidolph Gulbransen
Født
27. oktober 1862, Christiania

G. var assistent hos bygningsinspektørene i Kristiania Nestor Georgus Thomassen og Ove Ekman samt stadsarkitekt Balthazar C. Lange. Han hadde egen arkitekt og murmesterpraksis i Kristiania fra 1892 og flyttet fra byen 1919.

G. har antagelig tegnet et meget stort antall bygninger i Kristiania i høykonjunkturperioden i 1890-årene. Etter århundreskiftet utgav han en rekke mønsterbøker med typetegninger for villaer og småhus i tre og mur. Husenes formgivning spenner fra sveitserstil og dragestil til enklere, mer sluttede bygningskropper inspirert av vår hjemlige 1600- og 1700-talls arkitektur og samtidig svensk villaarkitektur. Det er uvisst i hvor stor grad hans typehustegninger er blitt benyttet.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anne Kristine Anderson
 • Johan Martin

Gift med

 • (Kristiania, 1899 med Agnes Lagertha Abendroth

Utdannelse

 • Middelskoleeksamen 1878
 • murersvenn 1884
 • Den kgl. Tegneskole

Utførte arbeider

 • Leiegårder i Oslo: Gimlev. 24 (1898)
 • Flere gårder i Eckersbergs gt. og Erling Skjalgssons gt. (1890årene)

Eget forfatterskap

 • Hytter og Hus. Byggebeskrivelse og Tegninger til Arbeiderhjem, mindre og større Villaer, Sommerhuse, Sportshytter, etc., (Kristiania, 1904
 • Norsk Bygningsstil. Tegninger til billigere Villaer, Landsteder, Sportshytter, etc., (Kristiania, 1906
 • Huse i Mur og Træ. Byggebeskrivelse og Tegninger til Arbeiderhjem, mindre og større Villaer, etc., (Kristiania, 1907
 • Billige Hjem. En række Tegninger tll Smaahuse "for Arbeidere og Smaaborgere+ð rundt By og paa Land, (Kristiania, 1915, 2. samling
 • Billige Hjem. En række Tegninger tll Smaahuse "for Arbeidere og Smaaborgere+ð rundt By og paa Land, (Kristiania, 1926, 3. samling
 • Norske hus og hjem, (Kristiania, 1910
 • Praktisk teknisk haandbog for ingeniører, arkitekter, murmestre, bygmestre, etc., (Kristiania, 1912
 • Norske sportshytter. Tegninger, (Kristiania, 1913
 • Moderne villaer og hjem, (Kristiania, 1914
 • Eget hus paa egen grund, (Kristiania, 1918
 • Moderne herskabsvillaer

Litteratur

 • Teknisk Ukeblad, 1892-1906, (spalten anmeldte større byggearbeider i Kristiania)
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 96, 104, og 123

Arkivalia

 • Biobiografiske opplysninger fra 1921, Universitetsbiblioteket