Familierelasjoner

Sønn av

  • Kristine Buhagen
  • Thomas Torgersen

Gift med

  • Ruth Lau

Bosatt (pr 1982-1986)

Oslo.

Utdannelse

SHKS; Goldsmith College, London University 1937-38; arkitekt MNAL 1948.

Stillinger, medlemskap og verv

Eget arkitektkontor Pran og Torgersen, Oslo. Stemmerett BKS. Medlem T.forb.; NAL.