Andre opplysninger

  • Samarbeidet med Nils maler 1619-20 ved utsmykningen av Erkebispegården i Trondheim. Teorien om at han var far til Petter Andersen Lillie er ikke bekreftet.

Litteratur

  • Norsk Kunsthistorie, Oslo, 1925-1927, bd. 1, s. 300, 366
  • Grevenor, H., Norsk malerkunst under renessanse og barokk, Oslo, 1927, s. 271–72, 290, 334
  • Erdmann, D., Norsk dekorativ maling fra reformasjonen til romantikken, Oslo, 1940, s. 25–27