Faktaboks

Ragnar Nilsen
Nilsen, Ragnar Sverre
Født
17. mai 1896, Kristiania
Død
1986

N. har hatt eget arkitektkontor i Oslo. I 1930-årene tegnet han mange forretnings- og leiegårder der i tidens vanlige funksjonalistiske utforming. Hans største arbeid var hoveddelen av den store boligutbyggingen i Iladalen for Iladalen boligselskap I, IV, VI og VII (1933–39). Bebyggelsen er i tre og fire etasjer og plassert etter en plan hvor den delvis markerer akser i landskapet, delvis er mer fritt plassert og tilpasset terrenget. Aksene er gjerne markert ved at de langstrakte blokkene som vanligvis har saltak, er tilføyd en høyere del med kvadratisk plan og flatt tak i den ene eller begge kortender. De høyere partiene har fasader ispekket tegl som kontrasterer mot de lavere blokkenes malte pussfasader. Dette strenge preget mykes noe opp med Iladalen kirke som både er plassert uavhengig av aksesystemet og utformet asymmetrisk. Rett etter 2. verdenskrig utførte N. en rekke større leiegårder for OBOS og Oslo kommune i området som grenser til Iladalens østside. Hans vesentligste arbeidsområde i etterkrigstiden har imidlertid vært arbeider ved eldre kirker i nært samarbeid med Riksantikvaren. Han har ledet en lang rekke større kirkerestaureringer i tillegg til tallrike mindre arbeider som tegning av dører, bygningsdetaljer, orgelfasader, sakristiinnredninger, bårehus, uthus osv. Hans kirkerestaureringer bærer vanligvis mer preg av respekt for kulturminnenes historie og egenart og er gjerne mindre personlig utformet enn vanlig i denne perioden.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Doris Christine Nilsen (1860 - 1909)
 • Albert Nilsen, grosserer (1857 - 1932)

Gift med

 • 1922 med Aslaug Thorkildsen (f. 1898)

Utdannelse

 • Examen artium 1915
 • Norges Tekniske Høyskole arkitektavdelingen fra 1915, eksamen 1919
 • Arkitektakademiet i Oslo

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Glosimodts legat 1938. Reise til Tyskland og Ungarn 1938–39

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Oslo Arkitektforenings rettsutvalg 1936

Priser, premier og utmerkelser

 • Sundts premie for Drammensvn. 116B 1937

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt. Iladalen kirke (1941)
 • Bygdønes restaurant og sjøbad
 • Leiegårder og boligblokker: Iladalens boligselskap I
 • Asbjørnsens gt. 1
 • Griffenfeldts gt. 15 (1933)
 • VI Griffenfeldts gt. 17
 • Søren Jaabæks gt. 8 (1938)
 • VII Griffenfeldts gt. 12 og 19 (1938–39)
 • IV Søren Jaabæks gt. 3, 4 og 6 (1939)
 • Uelands gt. 59 (1934) og 57 (1935–36)
 • Enebolig Vækerøvn. 168B (1936)
 • Drammensvn. 116B (1936)
 • Dannevigsvn. 18 (1939–40)
 • Åtte rekkehus à fire leiligheter Løren i Oslo (1940)
 • Vøyensvingen 14, 16, 20 og 22 for OBOS (1946–47)
 • Søren Jaabæks gt. 10 for OBOS (1948)
 • Maridalsvn. 88–90 for OBOS og Oslo kommune (1948–49)
 • Kingos gt. 10–12 for Oslo kommune (1950–51)
 • Forretningsgårder: Oslo internasjonale sjømannshjem, Tollbugt. 4 (1932)
 • Dampskipsekspeditørenes Forening, Skippergt. 7 (1937–38)
 • Grønlandsleiret 37A-B (1950)
 • Kirkerestaureringer: Et utvalg. Nannestad (1942–46)
 • Rødenes (1948–52)
 • Rømskog (1952–54)
 • Efteløt (1953)
 • Flåbygd (1953–55)
 • Rælingen (1953–60)
 • Svarstad (1954–57)
 • Våle (1956)
 • Nesodden (1956, 1960)
 • Solum (1957–59)
 • Hof i Vestfold (1957, 1960, 1962)
 • Dal i Tinn (1960–62)
 • Skjeberg (1961)
 • Holmestrand (1962)
 • Siljan (1966–67)
 • Ingedal (1967–69)
 • Prosjekter: Storhotell ved Tryvann stadion (1934)

Eget forfatterskap

 • Den moderne forretningsgård, Byggekunst, 1933, s. 41–42

Litteratur

 • Brochmann, G. (Red.), Vi fra Norges Tekniske Høyskole. De ti første kullene 1910–1919, Stavanger, 1933, s. 254
 • St. Hallvard, 1932, s. 151 (ill.)
 • St. Hallvard, 1938, s. 180
 • Studentene fra 1915, Oslo, 1942, s. 224
 • Kirkebøe, M. C., Oslos kirker i gammel og ny tid, Oslo, 1956, s. 73 (ill.)
 • Christie, H., Christie, S., Østfold. Norges kirker, Oslo, 1959, bd. 2, register s. 357 (ill.)
 • Studentene fra 1915, Oslo, 1965, s. 201
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966
 • Christie, S., Christie, H., Akershus, Norges kirker, Oslo, 1969, bd. 2, register s. 408 (ill.)
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 269
 • Nyquist, J., Hofflund, P. D., Oslo gårdkalender. Nybygg 1925–45, Oslo, [u.å.], register s. 373 (ill.)
 • Nyquist, J., Oslo gårdkalender. Nybygg 1945-55, Oslo, [u.å.], register s. 408 (ill.)
 • Byggekunst, 1933, s. 48–49 (ill.)
 • Byggekunst, 1934, s. 45
 • Byggekunst, 1936, s. 27–29, s. 174–75 (ill.), tillegg s. 10
 • Byggekunst, 1937, tillegg s. 18, 46
 • Byggekunst, 1938, tillegg s. 42
 • Byggekunst, 1939, s. 53, 61–63, 72–73, 89 (ill.)
 • Byggekunst, 1940, s. 80 (ill.)
 • Byggekunst, 1946, s. 15 (ill.)
 • Byggekunst, 1956, s. 150 (ill.)
 • Forening til Norske Fortidsminners Bevarings Årbok, registerbd., Sarpsborg, 1963, s. 355–56
 • Forening til Norske Fortidsminners Bevarings Aarsberetning, 1961, s. 173–75, 178
 • Forening til Norske Fortidsminners Bevarings Aarsberetning, 1962, s. 86, 173, 176, 178
 • Forening til Norske Fortidsminners Bevarings Aarsberetning, 1963, s. 151, 153
 • Forening til Norske Fortidsminners Bevarings Aarsberetning, 1964, s. 164, 167
 • Forening til Norske Fortidsminners Bevarings Aarsberetning, 1965, s. 140, 142
 • Forening til Norske Fortidsminners Bevarings Aarsberetning, 1966-1967, s. 170–71, 256, 258, 260
 • Forening til Norske Fortidsminners Bevarings Aarsberetning, 1968, s. 174, 178
 • Forening til Norske Fortidsminners Bevarings Aarsberetning, 1969, s. 220, 222
 • Forening til Norske Fortidsminners Bevarings Aarsberetning, 1970, s. 114

Faktaboks

Ragnar Nilsen