Liv og virksomhet

T. var særlig kjent for sine karikaturer av kjente personer, men han malte også portretter (Jens Thiis, 1914), landskaper og dekorasjonsmalerier, bl.a. til Brødrene Halléns hanskeforretning i Oslo.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Rosine Elise Hallén (1840 - 1914)
 • Rudolph Thorkelsen, tollbetjent

Utdannelse

Antagelig Den kgl. Tegneskole.

Stillinger, medlemskap og verv

Stemmerett Bildende Kunstneres Styre.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Utsmykning Trondheim Kunstforening (eldre lokaler)
 • Veggmalerier, Brødrene Hallén A/S, Øvre Slottsgt. 14, Oslo (sign. O. C. Thorkelsen 1896)
 • Dekorasjoner til kunstnerkarnevalene 1908, -10, -13, Grand Hotel, Oslo
 • Oslo Bymuseum
 • Bergen Billedgalleri

Illustrasjonsarbeider

 • Karikaturer, album 1910

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1892
 • Høstutstillingen, 1896-1899
 • Høstutstillingen, 1901-1902
 • Høstutstillingen, 1904-1911
 • Høstutstillingen, 1913-1914
 • Brighton-utst., 1913
 • Jubileumsutstillingen, 1914

Portretter

 • Festkomiteen ved Kunstnerfor.s 50-årsjubileums 1910 utført av Eivind Nielsen gjengitt i M. Schulerud: Norsk kunstnerliv, Oslo 1960, s. 633
 • Selvportrett, karikatur gjengitt i Dagsp. 19.12.1914

Litteratur

 • Morgenposten, 29.04.1913
 • Dagsp., 19.12.1914, (ill.)
 • Tidens Tegn, 20.12.1914
 • i Nationen, 14.04.1919
 • Norsk kunstnerliv, 1960, register
 • Norske portretter. Forfattere, 1956, s. 265
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, 1965, register
 • A.-magasinet, 03.11.1979