Faktaboks

Eiler Hagerup Schiøtz
Født
15. november 1775, Stavanger
Død
9. desember 1855, samme sted

S. var sorenskriver i Søndfjord 1807–08, i Karmsund og Hesbø 1808–37. Deretter var han måler og vraker i Stavanger fram til sin død. S.' hovedinteresse var å eksperimentere med tekniske konstruksjoner foruten å tegne og bygge hus. Etter svigerfaren Gabriel Schanche Kiellands død fikk han anledning til å realisere en rekke byggeoppgaver. På Sølyst utenfor Stavanger oppførte han et lyststed, antagelig etter egne tegninger. Hovedbygningen (1824) er selvstendig og originalt utformet i klassisismens formspråk. Der hvor huset i dag har "Stavangerark" var det opprinnelig et belvedere. I 1835 utvidet han et av de gamle laftede uthusene på Sølyst og kledde det med takpanner, hvorpå han la en masse bestående av sand, småstein, knust tegl og kalk. Tilslutt ble veggene rappet. Huset kalles i dag Murtehuset. Byggemåten var et ledd i arbeidet med å minske brannfaren og ble anbefalt både til Stavanger by og til Trondheim etter brannen i 1841. I Stavanger demonstrerte han metoden i Kirkegt. 13 (1842). Bortsett fra 1. etasje som er fullstendig ombygd står huset i dag slik S. utformet det. S. skal også ha vært arkitekt for lyststedet Eilersminde ved Lagårdsveien (revet). Antagelig har han også tegnet flere andre hus i Stavanger Selv hevdet han i 1850 at fra 1822 hadde han oppført ett hus hvert år.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Søren Schiøtz, sorenskriver (1735 - 1803)
 • Johanne Margaretha Petersen (1735 - 1792)

Gift med

 • 1803 med Axeliane Christine Kielland

Utdannelse

 • Juridisk embetseksamen 1800

Stillinger, medlemskap og verv

 • Vararepresentant til Stortinget 1815–16

Eget forfatterskap

 • Morgenbladet, 1827, nr. 229
 • Morgenbladet, 1842, nr. 19

Litteratur

 • A. Kielland, Familien Kielland, (Kristiania, 1897, s. 74, 173
 • J. B. Halvorsens, Norsk Forfatter-lexikon, (Kristiania, 1901, bd. 5, s. 99–101
 • FNFBs Aarsberetning, 1926, s. 124
 • J. H. Lexow, i Stavanger Aftenblad, 24.12.1959
 • J. H. Lexow, Gamle Stavangerhus, Kommunalteknikk, Stavanger, 1960, nr. 47
 • K. Bjerknes, i Byborgerens hus i Norge, Oslo, 1963, s. 212
 • J. H. Lexow, Sølyst, Bonytt, 1963, s. 138–42
 • J. H. Lexow, i Stavanger på 1800-tallet, Stavanger, 1975, s. 18–21
 • Verd å se i Rogaland, Stavanger, 1975, s. 32
 • Rogaland. Bygd og by i Norge, Oslo, 1979, s. 464–65