Under sine reiseår i utlandet studerte W. foruten malerkunst, også kunst- og kulturhistorie, arkitektur- og kunsthåndverk. Fra slutten av 1890-årene bodde han så å si fast i Bergen. Han drev kulturhistoriske studier, særlig over Bryggens arkitekturhistorie, foretok oppmålinger og fotografering. Disse undersøkelser resulterte i den store publikasjon Det tyske kontor i Bergen (Bergen 1899), som er et pionerarbeid innenfor Bryggens kulturhistorie. Verket er illustrert med bl.a. 400 av W.s originaltegninger. Dette ble den første av en lang rekke kulturhistoriske verker, og dessuten flere romaner og fortellinger fra det gamle Bergen. Etter farens død i 1898 bestyrte W. Det Hanseatiske Museum, etter morens død som daglig leder, og fortsatte sitt energiske arbeide med Bergens kulturhistorie. I 1909 opprettet han dessuten Bergens Kunsthåndverkskole, hvor han var direktør i en årrekke. Som maler fikk W. størst betydning gjennom sine illustrasjoner til egne bokverk om Bryggens gamle arkitektur. Arbeidet med Bryggen kom til å fylle hans liv, og han deltok sjelden på maleriutstillinger.