Andre opplysninger

  • Virksom i 2. halvdel av 1700-tallet. Er forvekslet med Lunder, Anders Jonsen, medaljør og stempelskjærer.