Som gutt begynte T. å skjære figurer og former i tre. Etter Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo og studieopphold i Frankrike debuterte han på Høstutstillingen 1978. T. arbeider i mange typer materialer, fra tre og steingods til stål og messing, marmor og kleberstein. T.s formspråk er abstrahert og fabulerende ekspressivt. Han benytter seg av alt fra grovmeislede til høypolerte overflater, og form og utførelse henger nøye sammen. Han bemaler ofte skulpturene, og skaper effekt gjennom kontrastene mellom ulike flatebehandlinger og fargebruk. T. er opptatt av tidligere kulturers skulpturale uttrykk, og han henter inspirasjon fra naturfolkenes uttrykksmåter. Det opprinnelige fellestrekk i formspråket og ønsket om å finne en urform, eller den arketypiske formen, er idégivende for T. Sentralt blant hans former står søylen eller pelen, med assosiasjoner til totempeler, bautaer og obelisker. Den kan bestå av en form, eller være sammensatt av ulike enkeltdeler, både i høyde og bredde. T. har laget en rekke stiliserte hoder. Ansiktstrekkene er abstraherte, men de har beholdt visse karakteristika og individuelle kjennetegn. Også disse hodene kan forståes på bakgrunn av urfolk og naturkulturers overleveringer. Det erotiske element går igjen i T.s produksjon. Skulpturene er knyttet til og forankret i mennesket, oftest kvinnen, og har former som assosieres med kropp og liv. T. er opptatt av det taktile element i skulpturen, at den skal være gode å ta på og innby til berøring. Fra 1980 har T. også vist malerier, oftest i store formater, i klare farger og i et sterkt abstrahert og ekspressivt uttrykk. T. er medlem av kunstnergruppen Deviris, dannet mars 1984. Øvrige medlemmer er Peter Esdaile, Jørn Nilsen og Ulf Valde Jensen. T. har hatt flere utsmykkingsoppgaver, og har arbeidet med kulturformidling i forbindelse med Norsk rikskringkasting.