Faktaboks

John Johnsen Hyenæs
Skule-Jo
Født
juni 1805, Gloppen
Død
1884, Gloppen

I 1828 ble H. utnevnt til skoleholder i omgangsskoledistriktet Ytre Gloppen. Fra 1837 var han kirkesanger i hovedsognet Gloppen, men ble avsatt i 1851. Han var bonde og virksom som rosemaler. Man kjenner arbeider av ham fra tidlig i 1840-årene til ca. 1880. Malemåten er meget karakteristisk og lett gjenkjennelig. Så vidt man vet malte han bare vegetabilske motiver, blomsterstengler eller bånd, sorte, snodde linjer med fjæraktige blader og bladnerver. Arbeidene har intet til felles med mer sjablongmessig rosemaling, ikke ett motiv er likt det andre. Også navntrekkene eller versene på ølbollene hører med. Skriften er særpreget og atypisk. Med sin levende, lett nervøse malestil er H. antagelig den mest personlige og særpregete rosemaler i Gloppen og Breim.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Kari Olsdatter Vik (1779 - 1855)
  • Jon Olsen Hyenæs (1770 - 1844)

Gift med

  • Kari Jakobsdatter Austrheim

Utdannelse

  • Selvlært

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Norsk Folkemuseum
  • Nordfjord Folkemuseum
  • Historisk museum, Bergen

Litteratur

  • Kloster, R., Ekspansjon i bygdekunsten, Bergens museums årbok, 1941, Historisk-antikvarisk rekke nr. 3, s. 6-8 (ill.)
  • Lothe, A.A., Striden millom sokneprest Jørgen Meier Heffermehl og Skule-Jo, Sandane, 1949

Arkivalia

  • Hauken, T., Mykleby, A., Rosemaling i Gloppen og Breim, manuskript Nordfjord Folkemuseum