Faktaboks

Gabriel Bätzman
Født
Antagelig i Tyskland
Død
8. februar 1744, Norge

B. var knyttet til flere av sin samtids største byggearbeider. Han nevnes første gang i 1722 da stiftsdireksjonen i Christiania sendte ham til Halden for å gi omkostningsoverslag for arbeider ved Immanuelskirken. Som arkitekt er B. bare kjent fra De nye hospital og Tugthuset i Christiania. Begge er større, dekorfattige anlegg av mur. Det nye hospital ble oppført som forlengelse av hospitalskirken. Tugthuset som forble Christianias største bygning helt til Slottet ble reist i 1830-årene, var opprinnelig et firefløyet anlegg. To sidefløyer med svalganger i 2. etasjer stakk symmetrisk ut fra den toetasjes hovedfløyen som lå langs Storgt. Hovedfløyen hadde midtgavl på begge langsider og valmtak. Opprinnelig hadde i alle fall gavlen mot Storgt. svungen utforming av tysk/nederlandsk type. Sine siste år tilbrakte B. som byggmester for Kongsberg kirke hvor råbygget stod nesten ferdig ved hans død. I forbindelse med større arbeider på Akershus Slott i 1733 ble han anbefalt som "Kyndig, Ædruelig, Flittig, Redelig, Tilforladelig" av stattholderen grev Chr. Rantzau. Av denne grunn og i mangel av andre kandidater har Berg, Arno foreslått ham som arkitekt og byggmester for Bygdø kongsgård som Rantzau lot oppføre dette år.

Utførte arbeider

 • Det nye hospital eller Gråsteinsbygningen ved Oslo Hospital, Ekebergvn. 1, Oslo (1735–37)
 • Tugt- og Manufacturhuset, Storgt. 33, Oslo (1737–40) (revet 1938)
 • Kongsberg kirke (råbygget) etter Stuckenbrocks tegninger (1740-44)

Litteratur

 • Berg, Arno, Kristiania Tugthus, i Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1922, s. 142se også St. Halvard. 1937 s. 49–87
 • Berg, Arno, Civil arkitektvirksomhet i det 18. aarhundrede, i Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1925, s. 9–10
 • Berg, Arno, Immanuelskirken i Halden..., i Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1933, s. 28
 • Damm, O. J., Oslo Hospital og Oslo Hospitals kirke, St. Halvard, 1935, s. 61–66
 • Berg, Arno, Bygdø Kongsgård, Oslo, 1952, s. 34, 45–46
 • Alsvik, H. (Red), Bugge, Anders, Kongsberg kirke, Oslo, 1962, register s. 296
 • Hauglid, R., Berg, Arno M.Fl, Byborgernes hus i Norge, Oslo 1963, s. 66, 68
 • Riksantikvaren (Red.), Halden. Festningen og byen, Oslo, 1963, s. 390
 • Oslo Byleksikon, Oslo 1966, s. 223, 315–16