B. var knyttet til flere av sin samtids største byggearbeider. Han nevnes første gang i 1722 da stiftsdireksjonen i Christiania sendte ham til Halden for å gi omkostningsoverslag for arbeider ved Immanuelskirken. Som arkitekt er B. bare kjent fra De nye hospital og Tugthuset i Christiania. Begge er større, dekorfattige anlegg av mur. Det nye hospital ble oppført som forlengelse av hospitalskirken. Tugthuset som forble Christianias største bygning helt til Slottet ble reist i 1830-årene, var opprinnelig et firefløyet anlegg. To sidefløyer med svalganger i 2. etasjer stakk symmetrisk ut fra den toetasjes hovedfløyen som lå langs Storgt. Hovedfløyen hadde midtgavl på begge langsider og valmtak. Opprinnelig hadde i alle fall gavlen mot Storgt. svungen utforming av tysk/nederlandsk type. Sine siste år tilbrakte B. som byggmester for Kongsberg kirke hvor råbygget stod nesten ferdig ved hans død. I forbindelse med større arbeider på Akershus Slott i 1733 ble han anbefalt som "Kyndig, Ædruelig, Flittig, Redelig, Tilforladelig" av stattholderen grev Chr. Rantzau. Av denne grunn og i mangel av andre kandidater har Berg, Arno foreslått ham som arkitekt og byggmester for Bygdø kongsgård som Rantzau lot oppføre dette år.