L. kom til Norge 1974 og bosatte seg i Molde. Her startet han et galleri, Karyobin, og var en av initiativtagerne til Lubbenes kunstnersenter. I 1979 flyttet L. til Stavanger og har vært aktiv i det lokale kulturliv. L. arbeider både med maleri og grafikk. Som grafiker er det særlig silketrykk som opptar ham. Hans formspråk er nonfigurativt. Det viktigste for L. er selve skaperprosessen. Han maler helst med akrylfarger. Som underlag benytter han både lerret, plater og papir. Underlaget blir grundig preparert etter gamle metoder. Ved å skrape seg gjennom malinglagene, oppnår han stor grad av stofflighet. Prosessen fra han setter de første fargeflekker på lerretet til bildet står ferdig, er vanligvis lang. L. arbeider som oftest ut fra et emosjonelt utgangspunkt. Formene holdes på plass av linjer og klart avgrensede flater, noe som skaper fasthet i komposisjonen og gir romvirkning. Kandinskys teorier i boken Concerning the spiritual in art, har hatt stor betydning for L. At L. er jazzmusiker, kommer tydelig fram i måten han komponerer sine figurer i billedflaten på. Han benytter gjerne et større felt som klangbunn der han lar sine figurer, tegn og fargekombinasjoner kommunisere med hverandre, nesten som instrumenter i et band. Klangbunnen er som oftest enstonig, f.eks. hvit, grå eller grønnlig. For å uttrykke hver enkelt farges iboende muligheter og mangfold, begrenser han fargebruken. Titlene på L.s arbeider er ofte hentet fra musikkomposisjoner.