Liv og virksomhet

W. malte figurbilder og portretter, interiører, blomsterbilder og oppstillinger og norske landskap fra Øst- og Sørlandet, særlig fra Telemark. Dessuten laget hun en rekke by- og folkelivsskildringer fra opphold i Frankrike, Danmark og Spania. Hele hennes produksjon var sterkt bundet til det naturalistiske formspråk. De tidlige bildene var preget av en noe mørk, men sikker fargebehandling og en sirlig penselføring. Senere ble koloritten lysere, i enkelte bilder litt søtladen, og malemåten ble friere, med brede, spontane strøk i retning av en mer impresjonistisk naturoppfatning. W.s bilder viste størst innflytelse fra Søren Onsager, og i mindre grad impulser fra de franske lærere.

Familierelasjoner

Datter av

 • Veladeria (dina) Kaald
 • Anton Markus Hassel, lensmann

Gift med

Utdannelse

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania; Søren Onsager og A.C. Svarstads malerskole; elev av André Lhote, Paris 1927; Académie Maison Watteau, Paris under Henry de Waroquier 1931.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Studiereiser til København 1915–16; Tyskland og Italia 1922; Paris 1927 og -31; München og Tyrol 1935; Spania 1953.

Stillinger, medlemskap og verv

Stemmerett Bildende Kunstneres Styre; Medlem Norsk Malerinneforbund.

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1929-1930
 • Høstutstillingen, 1932
 • Høstutstillingen, 1934
 • Høstutstillingen, 1936
 • Høstutstillingen, 1939
 • Bildende kunstnerinners utst., 1932
 • Norsk Malerinneforbunds utst., 1937
 • Norsk Malerinneforbunds utst., 1939
 • Retrospektiv utstilling over norsk kunst, 1940
 • 14 Oslo-kunstnere, 1943

Separatutstillinger

 • Kultur og Minne, 1954

Portretter

 • Selvportrett (olje) gjengitt i Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1944, s. 287

Litteratur

 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, 1944, s. 287 (ill.)
 • Trondhjems Kunstforening 1845–1945, 1955, register
 • Drammens Kunstforening 1867–1967, 1967, register
 • Tromsø bys historie, 1971, bd. 3, register
 • Adresseavisen, 27.02.1943, (ill.)
 • Porsgrunns Dagblad, 03.03.1943
 • i Dagsp., 03.03.1943
 • Porsgrunns Dagblad, 26.04.1944
 • i Larvik Morgenavis, 20.03.1951
 • i Nybrott, 21.03.1951
 • i Østlandsp., 21.03.1951
 • 06.04.1951, (ill.)
 • i Sandefjords Blad, 06.04.1951, (ill.)
 • i Tromsø, 04.12.1951
 • Sunnmøre Arbeideravis, 06.02.1952
 • Sørlandet, 09.05.1952
 • Farsunds Avis, 20.10.1952
 • Tønsbergs Blad, 27.10.1952, (ill.)
 • Sarpen, 30.10.1954
 • Porsgrunns Dagblad, 02.04.1955
 • Porsgrunns Dagblad, 01.10.1957, (ill.)
 • i Telemark Arbeiderblad, 16.04.1955, (ill.)
 • Haugesunds Avis, 04.04.1959, (ill.)
 • Haugesunds Dagblad, 11.04.1959