W. malte figurbilder og portretter, interiører, blomsterbilder og oppstillinger og norske landskap fra Øst- og Sørlandet, særlig fra Telemark. Dessuten laget hun en rekke by- og folkelivsskildringer fra opphold i Frankrike, Danmark og Spania. Hele hennes produksjon var sterkt bundet til det naturalistiske formspråk. De tidlige bildene var preget av en noe mørk, men sikker fargebehandling og en sirlig penselføring. Senere ble koloritten lysere, i enkelte bilder litt søtladen, og malemåten ble friere, med brede, spontane strøk i retning av en mer impresjonistisk naturoppfatning. W.s bilder viste størst innflytelse fra Søren Onsager, og i mindre grad impulser fra de franske lærere.