M. var ansatt hos arkitektene Fredrik Konow Lund, Sverre Lied og Peter Helland-Hansen 1957–59. Hun opprettet egen arkitektpraksis i Bergen i 1962 sammen med Jostein M.