Faktaboks

Ola Prestgaard
Født
24. april 1882, Heidal
Død
11. oktober 1950, samme sted

P. debuterte på Høstutstillingen i 1903. Siden drev han en årrekke som dekorasjonsmaler, særlig i Kristiania, og arbeidet ellers hjemme på gården Kagrud i Heidal. Sommeren 1934 ble et vendepunkt for P. som maler. Svensken Ragnvald Magnusson, Ville Aarseth, Kristen og Halvdan Holbø, senere også Hjalmar Haalke og Agnes Hiorth, bodde på Kagrud denne sommeren, og samværet med disse kunstnerne fikk P.s evner som maler til å blomstre opp igjen. Fra 1934 deltok han årlig på Høstutstillingen, og i 1937 var han med på Verdensutstillingen i Paris. Senere var også Tor Refsum, Aasmund Esval og Fritz Christ sommergjester på Kagrud.P. malte utelukkende motiver fra Heidal. De aller fleste bilder var til og med fra hans eget gårdstun med fritt utsyn over fjellbygda og elva Sjoa blinkende i dalbunnen. P.s bilder er forenklet og summarisk malt, nesten primitive i formen. Tegningen interesserte ham ikke så mye, men han hadde et medfødt instinkt for fargen og lyset. Bilder fra før 1934 har en mørk og stemningsskapende koloritt. Inspirert av Ragnvald Magnusson ble fargen noen år drevet opp i større lys og styrke, med til dels voldsomme fargekontraster, som i Tunet (1936) og Holen, Heidal (1941). Etter 1942 dempet han koloritten ned til finstemte, grålige toner, med større vekt på helheten, som i September, Heidal og Storhø, Heidal.

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo to vintre

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • To arbeidsstipend 1936–37

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Lillehammer Bys malerisamling

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Lillehammer Bys malerisamling, 1943
 • Minneutstilling, Lillehammer Bys malerisamling, 1952

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1903
 • Høstutstillingen, 1934-1940
 • Høstutstillingen, 1945-1946
 • Høstutstillingen, 1948
 • De yngstes utstilling, Christiania Kunstforening, 1907
 • Verdensutstillingen i Paris, 1937
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940

Litteratur

 • Gudbrandsdølen, 25.03.1943
 • Refsum, T., i Lågen, 26.03.1943
 • Holbø, H., i Gudbrandsdølen, 27.03.1943
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 195 (ill.)
 • Morgenposten, 06.03.1945, (ill.)
 • Holbø, H., i Dølabl., 22.12.1945
 • Holbø, H., Målaren Ola Prestgaard, Årbok for Gudbrandsdalen, Lillehammer, 1946, s. 77–80
 • Refsum, T., Gudbrandsdalen og malerne, Oslo, 1948, s. 127 (ill.), 136–37
 • Refsum, T., Minneord om kunstmålar Ola Prestgaard, 1882–1950, Årbok for Gudbrandsdalen, Lillehammer, 1951, s. 143–44
 • Dagningen, 04.10.1952
 • K. M. Johansen, i Gudbrandsdalen, 08.10.1952
 • Gudbrandsdalen, Bygd og by i Norge, Oslo, 1974, s. 227