R. var i flere år bosatt på Kongsberg, men flyttet i midten av 50-årene tilbake til hjemstedet, Rollag i Numedal. Det er hovedsakelig herfra han har hentet sine landskapsmotiver, og fra Valle i Setesdal hvor han også hadde tilknytning, samt fra reisene til Frankrike og Italia. Han malte også portretter, figurbilder og en rekke interiørbilder fra bondemiljøet. Allerede ved R.s debut i Christiania Kunstforening i 1916 var påvirkningen fra Jakob Gløersen merkbar. Enkelte naturstemninger minnet om Nikolai Astrup og Halfdan Egedius. R. forble imidlertid i alle år en utpreget naturalist, uberørt av samtidens øvrige kunstretninger, og hans siste store utstilling i Kunstnernes Hus i 1957 gav derfor et noe gammelmodig inntrykk. R.s bilder var malt med en vederheftig og omhyggelig gjengivelse av naturmotiver, som i seg selv var lite pretensiøse: dalsøkk og vidder, en elv eller bekk og litt småskog, en kirke og noen gamle hus. Hans beste landskapsbilder er fine skildringer av de skiftende årstiders særegne stemninger og lysforhold, særlig når de var malt med få farger i en enhetlig skala, som i de mange vinterbilder eller i sommerbilder med langstrakte utsyn, som Sommer i Findalen og Hallandsfoss. Enkelte av R.s senere bilder er preget av et ledigere forhold til motivet og fikk et mer impresjonistisk uttrykk. R. var dessuten en dyktig tegner og viste linje- og formfølelse bl.a. i flere dyre- og naturskisser og portrettegninger.