Faktaboks

Anstein Risteigen
Født
2. mars 1885, Rollag, Numedal
Død
16. mai 1971, samme sted

R. var i flere år bosatt på Kongsberg, men flyttet i midten av 50-årene tilbake til hjemstedet, Rollag i Numedal. Det er hovedsakelig herfra han har hentet sine landskapsmotiver, og fra Valle i Setesdal hvor han også hadde tilknytning, samt fra reisene til Frankrike og Italia. Han malte også portretter, figurbilder og en rekke interiørbilder fra bondemiljøet. Allerede ved R.s debut i Christiania Kunstforening i 1916 var påvirkningen fra Jakob Gløersen merkbar. Enkelte naturstemninger minnet om Nikolai Astrup og Halfdan Egedius. R. forble imidlertid i alle år en utpreget naturalist, uberørt av samtidens øvrige kunstretninger, og hans siste store utstilling i Kunstnernes Hus i 1957 gav derfor et noe gammelmodig inntrykk. R.s bilder var malt med en vederheftig og omhyggelig gjengivelse av naturmotiver, som i seg selv var lite pretensiøse: dalsøkk og vidder, en elv eller bekk og litt småskog, en kirke og noen gamle hus. Hans beste landskapsbilder er fine skildringer av de skiftende årstiders særegne stemninger og lysforhold, særlig når de var malt med få farger i en enhetlig skala, som i de mange vinterbilder eller i sommerbilder med langstrakte utsyn, som Sommer i Findalen og Hallandsfoss. Enkelte av R.s senere bilder er preget av et ledigere forhold til motivet og fikk et mer impresjonistisk uttrykk. R. var dessuten en dyktig tegner og viste linje- og formfølelse bl.a. i flere dyre- og naturskisser og portrettegninger.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Jøran Ulebåsen
 • Per Risteigen

Gift med

 • Thora Risteigen

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole 3 mndr. 1904–05
 • elev av Jakob Gløersen 1908
 • Statens Kunstakademi, Kristiania under Halfdan Strøm og Chr. Krohg 1909–11, 1912–13

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1910 og -11
 • Studiereiser til Frankrike, Italia og Tyskland 1913
 • Spania og Nederland 1920
 • Italia 1956

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Stavanger Kunstforenings Faste Galleri
 • Drammen Kunstforenings Faste Galleri

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1912-1913
 • Høstutstillingen, 1915
 • Vårutstilling, Christiania Kunstforening, 1914
 • Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania

Separatutstillinger

 • Christiania Kunstforening, 1916
 • Christiania Kunstforening, 1934
 • Kristiansund kunstforening, 1916
 • Trondheim kunstforening, 1916
 • Bergen kunstforening, 1917
 • Drammen kunstforening, 1917
 • Aalesunds Kunstforening, 1918
 • Stavanger Kunstforening, 1919
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1957
 • Minneutstilling, Numedal Folkehøgskole, 1981

Portretter

 • Selvportrett (olje 1916)
 • Selvportrett (tegning 1940-årene) i katalog nr. 195, Kunstnernes Hus, Oslo 1957

Litteratur

 • Grimelund, J. J., Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, s. 154
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 149
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 240
 • Morgenposten, 19.01.1912
 • Morgenposten, 19.05.1914
 • Morgenposten, 01.08.1914
 • Tidens Tegn, 06.02.1916, (ill.)
 • Haug, K., i Aftenposten, 06.02.1916
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 07.02.1916
 • Morgenposten, 10.02.1916
 • katalog Christiania Kunstforening, 1916, (ill.)
 • Norske Intelligenssedler, 13.02.1916
 • Verdens Gang, 13.02.1916
 • Abrahamsson, O., i Dagbladet, 26.02.1916
 • Bergens Aftenblad, 21.02.1917
 • Holter, K., i Stavanger Aftenblad, 15.03.1919
 • Landstad, M. B., i Laagendalspalte, 13.11.1944, (ill.)
 • Dagbladet, 03.12.1957, (ill.)
 • Aftenposten, 05.12.1957
 • Arbeiderbladet, 05.12.1957, (ill.)
 • Drammens Tidende, 06.12.1957
 • Nationen, 06.12.1957
 • Fremtiden, 06.12.1957, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 10.12.1957
 • Aas, A. J., i Aftenposten, 11.12.1957
 • Gunnarsson, C. B., i Dagbladet, 11.12.1957
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 12.12.1957
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 12.12.1957
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 20.12.1957
 • katalog nr. 195, Kunstnernes Hus, Oslo, Oslo, 1957, (ill.)
 • Fremtiden, 18.10.1958, (ill.)
 • Laagendalspalte, 17.06.1981
 • Laagendalspalte, 28.07.1981