Faktaboks

Signe Øien Ruud
Født
18. august 1904, Trondheim
Død
2. september 1975, Oslo

R. hadde en forkjærlighet for bakgårds-, by- og havnemotiver, fra Oslo, Trondheim og Røros, etter hvert også fra Roma, Cagnes-sur-Mer og København Hun malte dessuten landskaper fra årlige besøk i Trondheim og Øst- og Sørlandet, litt grove, folkelige figurbilder, samt portretter, interiører og stilleben. Hennes maleri utviklet seg fra en detaljrik naturalisme via en periode med pointilistisk teknikk i 30-årene til et tilnærmet kubistisk flatemaleri i lyse toner. Fargeskalaen holdt R. stort sett dempet og innen et kjølig register. I enkelte temperabilder fra 60-årene viste hun av og til en friskere koloritt. I overgangsperioder kunne hun også male bredt og pastost i et friere malerisk uttrykk.

Utdannelse

 • Elev av Gustav Undersaker, Trondheim før 1924
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Olaf Willums ca. 1926
 • elev av Ola Abrahamsson og Leon Aurdal, Oslo

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens reisestipend 1943
 • Finnes legat 1949
 • Unge Kunstneres Samfunn stipend 1952
 • stipend fra Fondet for dansk-norsk samarbeid 1954
 • Studiereise til Danmark 1946
 • senere reiser til Sverige, Frankrike og Italia

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Maleri Trondheim tinghus

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Unge Kunstneres Samfunn, 1936
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1954
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1957
 • Oslo Kunstforening, 1943
 • Bergens Kunstforening, 1944
 • Trondheim Kunstforening, 1951
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1968

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1935-1936
 • Høstutstillingen, 1940
 • Høstutstillingen, 1946
 • Høstutstillingen, 1948
 • Høstutstillingen, 1950
 • Høstutstillingen, 1956
 • Høstutstillingen, 1963-1964
 • Høstutstillingen, 1966
 • Høstutstillingen, 1968-1973
 • Høstutstillingen, 1974-1975
 • Vestlandsutstillingen, 1972
 • Unge Kunstneres Samfunn utstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1936
 • International Women's Art Exhibition, Riverside Museum, New York, 1939
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Nordiska konstnärinnor, Stockholm, 1948
 • Den Frie Udstilling, København, 1948
 • Unge Kunstneres Samfunn utstilling, Göteborg, 1951
 • Unge Kunstneres Samfunn jubileumsutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1957
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1960-1964
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1967
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1970
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1972-1973

Litteratur

 • Sinding Larsen, K., Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, s. 83
 • Revold,, Norges billedkunst, Oslo, 1953, bd. 2, s. 190
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 212, 217 (ill.)
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergen, 1963, register
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 126, 242
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 177
 • Kristiansen, H., Trondhjems Kunstforening 1945–1970, Trondheim, 1973, s. 67.
 • Dagbladet, 25.09.1948, Aviser
 • Adresseavisen, 23.05.1951, (ill.)
 • Nidaros, 23.05.1951
 • Willumsen, U. J., Nidaros, 28.05.1951
 • Bakken, H., i Adresseavisen, 30.05.1951
 • Aftenposten, 03.05.1957, (ill.)
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 08.05.1957
 • Aas, A. J., i Aftenposten, 09.05.1957
 • Refsum, T., i Vårt Land, 09.05.1957
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 06.06.1968

Faktaboks

Signe Øien Ruud