Faktaboks

Sig. Bjørhovde
Bjørhovde, Sigurd
Født
5. mars 1888, Trondenes
Død
4. november 1959, samme sted

B. arbeidet hos sin far 1905–10, assistent hos overlærer, arkitekt Lars Solberg i Trondheim 1913–16, egen praksis i Harstad 1917–59. Hans første arbeider røper påvirkning fra Solberg ved sine tunge, enkle, nybarokke former. Hans arbeider omfatter mange forskjellige funksjonstyper, og gjennom en rekke større oppdrag har han i stor grad satt preg på Harstads offentlige og private arkitektur.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Kirsten Bjørhovde
 • John S. Bjørhovde, byggmester

Gift med

 • Magnhild Jacobsen

Utdannelse

 • Eksamen Trondheim tekniske læreanstalt 1913

Utførte arbeider

 • I Harstad når intet annet er nevnt. Forretnings- og leiegårdene Rikard Kaarbøs pl. 3A (1916–17) og Strandgt. 15B (ca. 1917)
 • Havnevesenets administrasjonsbygg (1919)
 • Metodistkirken (ca. 1920)
 • Trevillaene åsvn. 29, Hålogalandsgt. 26 og 45A (alle 1928)
 • Sandtorg kirke (1931–32)
 • Gullhaugen sanatorium (1932–33)
 • St. Elisabeth Hospital (1933)
 • Murvilla St. Olavs gt. 47A (1933)
 • St. Vincents Hospital, Hammerfest (ca. 1935)
 • Troms fylkessykehus i Harstad (1936–37)
 • Borkenes folkeskole i Kvæfjord (1946)
 • Herredshus for kommunene Salangen (1946)
 • Lenvik (1950)
 • Og Skånland (1955)
 • Istandsettelse etter krigsskade og restaurering av Ankenes kirke i Ofoten (1941)
 • Prosjekt til Harstad kirke (omkr. 1953) ble ikke utført

Litteratur

 • Simensen, S., Harstad gjennom femti år, 1903–1953, Harstad, 1953, s. 197
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning register 1845–1960, Sarpsborg, 1963, s. 299

Arkivalia

 • Register over Art nouveau-arkitektur og opplysninger fra kunstnerens familie,Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren