arkitekt

Sig. Bjørhovde

Faktaboks

Sig. Bjørhovde
Bjørhovde, Sigurd
Født
5. mars 1888, Trondenes
Død
4. november 1959, samme sted

B. arbeidet hos sin far 1905–10, assistent hos overlærer, arkitekt Lars Solberg i Trondheim 1913–16, egen praksis i Harstad 1917–59. Hans første arbeider røper påvirkning fra Solberg ved sine tunge, enkle, nybarokke former. Hans arbeider omfatter mange forskjellige funksjonstyper, og gjennom en rekke større oppdrag har han i stor grad satt preg på Harstads offentlige og private arkitektur.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Kirsten Bjørhovde
 • John S. Bjørhovde, byggmester

Gift med

 • Magnhild Jacobsen

Utdannelse

 • Eksamen Trondheim tekniske læreanstalt 1913

Utførte arbeider

 • I Harstad når intet annet er nevnt. Forretnings- og leiegårdene Rikard Kaarbøs pl. 3A (1916–17) og Strandgt. 15B (ca. 1917)
 • Havnevesenets administrasjonsbygg (1919)
 • Metodistkirken (ca. 1920)
 • Trevillaene åsvn. 29, Hålogalandsgt. 26 og 45A (alle 1928)
 • Sandtorg kirke (1931–32)
 • Gullhaugen sanatorium (1932–33)
 • St. Elisabeth Hospital (1933)
 • Murvilla St. Olavs gt. 47A (1933)
 • St. Vincents Hospital, Hammerfest (ca. 1935)
 • Troms fylkessykehus i Harstad (1936–37)
 • Borkenes folkeskole i Kvæfjord (1946)
 • Herredshus for kommunene Salangen (1946)
 • Lenvik (1950)
 • Og Skånland (1955)
 • Istandsettelse etter krigsskade og restaurering av Ankenes kirke i Ofoten (1941)
 • Prosjekt til Harstad kirke (omkr. 1953) ble ikke utført

Litteratur

 • Simensen, S., Harstad gjennom femti år, 1903–1953, Harstad, 1953, s. 197
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning register 1845–1960, Sarpsborg, 1963, s. 299

Arkivalia

 • Register over Art nouveau-arkitektur og opplysninger fra kunstnerens familie,Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren