B. arbeidet hos sin far 1905–10, assistent hos overlærer, arkitekt Lars Solberg i Trondheim 1913–16, egen praksis i Harstad 1917–59. Hans første arbeider røper påvirkning fra Solberg ved sine tunge, enkle, nybarokke former. Hans arbeider omfatter mange forskjellige funksjonstyper, og gjennom en rekke større oppdrag har han i stor grad satt preg på Harstads offentlige og private arkitektur.