Medlem av Alfheim-kretsen omkring Jean Heiberg og Henrik Sørensen i Kristiania 1907–08. I årene fram til 1. verdenskrig hadde E. kontakt med kretsen av Matisse-elever, især Henrik Sørensen, som han ble forholdsvis sterkt påvirket av. E. bodde i alle år sammen med broren Bjarne E. i Oslo, avbrutt av sommeropphold i Lommedalen, Son og Åsgårdstrand. Han var en flittig maler og utstiller og holdt seg som broren til en dekorativt preget videreføring av impresjonismen. Nasjonalgalleriet eier bl.a. et portrett av broren Bjarne fra ca. 1913. Den mørkkledde, sammensunkne skikkelsen med det bleke, følsomme ansikt er satt opp i profil mot en flaskegrønn vegg, og et mønstret teppe holdt i okergult, engelskrødt og blått, løper parallellt med billedplanet. Et par bilder fra 1920-årene er malerisk mindre interessante og preget av en noe uren koloritt, mens Nasjonalgalleriets Vinter fra 1948 utmerker seg ved friske farger og en velavveiet komposisjon.