Faktaboks

Sigurd Eriksen
Født
30. januar 1884, København
Død
26. august 1976, Oslo

Maleren Bjarne Eriksen. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Ved vinduet, 1920. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Selvportrett. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Medlem av Alfheim-kretsen omkring Jean Heiberg og Henrik Sørensen i Kristiania 1907–08. I årene fram til 1. verdenskrig hadde E. kontakt med kretsen av Matisse-elever, især Henrik Sørensen, som han ble forholdsvis sterkt påvirket av. E. bodde i alle år sammen med broren Bjarne E. i Oslo, avbrutt av sommeropphold i Lommedalen, Son og Åsgårdstrand. Han var en flittig maler og utstiller og holdt seg som broren til en dekorativt preget videreføring av impresjonismen. Nasjonalgalleriet eier bl.a. et portrett av broren Bjarne fra ca. 1913. Den mørkkledde, sammensunkne skikkelsen med det bleke, følsomme ansikt er satt opp i profil mot en flaskegrønn vegg, og et mønstret teppe holdt i okergult, engelskrødt og blått, løper parallellt med billedplanet. Et par bilder fra 1920-årene er malerisk mindre interessante og preget av en noe uren koloritt, mens Nasjonalgalleriets Vinter fra 1948 utmerker seg ved friske farger og en velavveiet komposisjon.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Adam Emanuel Eriksen, fotograf
 • Olea Pedersen

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo
 • elev av Kristian Zahrtmann i København 1904–05

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • H.M. Kongens stipend
 • Hielmstierne-Rosencrones legat og Schäffers legat 1917, 1918
 • Benneches legat 1923
 • Studiereiser til Paris 1910 og 1919

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • medlem av Fondskomiteen
 • Formann i Bildende Kunstneres Landsforening fra 1937
 • medlem av Nasjonalgalleriets råd og innkjøpskomité
 • medlem av komiteen for Gudes legat

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet (4 malerier)
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Trøndelag Kunstgalleri (tidligere Trondheim Kunstforening)
 • Oslo Bymuseum
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Christianssands Faste Galleri
 • Horten og Borre Kunstforeninger

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Blomqvist Kunsthandel, Kristiania, 1912
 • København, 1913
 • Kristiania Kunstforening, 1917
 • Kristiania Kunstforening, 1926
 • Blomqvist Kunsthandel, Oslo, 1931
 • Oslo Kunstforening, 1934
 • Oslo Kunstforening, 1935
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1941
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1946
 • Blomqvist Kunsthandel, Oslo, 1948
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1951
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1954, broren
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1957
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1959
 • Wangs kunsthandel, Oslo, 1961
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1964
 • Wangs kunsthandel, Oslo, 1967
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1969

Kollektivutstillinger

 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1906
 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1908-1912
 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1914-1915
 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1918
 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1920-1921
 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1923-1925
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1927-1930
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1932-1934
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1940
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1945-1948
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1952-1956
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1958-1964
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1966
 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914
 • San Francisco-utstilling, 1915
 • Trondheim Kunstforening, 1918
 • Trondheim Kunstforening, 1919
 • Skiens Kunstforening, 1920
 • London, 1931
 • Wien, 1931
 • Budapest
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Den Officielle Norske Kunstudstilling, København, 1947
 • Utstillingsrevy 1930-1950, K. Hus, 1950

Portretter

 • Portrettert av Jean Heiberg 1907

Litteratur

 • Sørensen, H., Ung norsk malerkunst. En kort orienterende oversikt, Det tyvende aarhundrede, 09.1910, s. 21
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 19.02.1912
 • Nygård Nilssen, A., Norske elever på Zahrtmanns malerskole, Kunst og Kultur, 1936, s. 128
 • Vem är vem i Norden, Stockholm, 1941, s. 666
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 47
 • Stenstadvold, H., Idékamp og stilskifte i norsk malerkunst 1900-1919, Oslo, 1946, s. 30, 144, 162, 163
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19.og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 78
 • Morgenbladet, 30.01.1959
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1955, bd. 2, s. 48
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 59
 • Morgenbladet, 29.01.1959
 • Revold, R., i Aftenposten, 30.01.1959
 • Nationen, 28.05.1960
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, s. 431
 • Moe, O.H., i Aftenposten, 30.01.1964
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1969, bd. 5, spalte 774
 • Werenskiold, M., De norske Matisse-elevene. Læretid og gjennombrudd 1908–1914, Oslo, 1972, s. 15, 16, 49, 73, 82, 100 (ill. 22)
 • GSL, Oslo, 1972, spalte 139
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 173
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 4, s. 10

Arkivalia

 • Sørensen, G., Zahrtmanns malerskole 1885-1908, sett i relasjon til samtidens kunstmiljø og med hovedvekten på de norske elevene, 1976, s. 177