Andre opplysninger

Begravd på St. Jacobs kirkegård. Omtales i den forbindelse som "Mester Andreas Skildrer". Ingen kjente arbeider fra hans hånd er bevart.

Litteratur

  • A.M. Wiesener, Biografiske opplysninger om nogen bergenske kunstmalere i 1600- og 1700-tallet, Bergens historiske forening. Skrifter, 1935, nr. 41, s. 136-137