Faktaboks

Carl Berner
Født
5. oktober 1877, Bergen
Død
30. mars 1943, Gammelseter i Gudbrandsdalen

Rjukan kirke, 1915. Foto: Teigens Fotoatelier / DEXTRA Photo

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

B. var etter endt utdannelse en kort tid assistent hos arkitekt Henrik Nissen d.e., Kristiania, deretter assistent hos arkitekt T.E. Colcutt, London 1900–01. Han etablerte egen arkitektpraksis i Kristiania 1902, fra 1906 sammen med broren Jørgen Haslef B.

Firmaet B. & B.s bygninger er preget av fornyet interesse for vår hjemlige bygningskultur, og i særlig grad 1600- og 1700-talls arkitektur. Samtidig viser bygningene inspirasjon fra svensk og engelsk arkitektur, i motsetning til den tyskpåvirkede historiske smak som inntil århundreskiftet hadde vært toneangivende i Norge. På 1910- og 20-tallet tegnet B. & B. en rekke betydningsfulle bygg, men i motsetning til mange andre norske arkitekter lot firmaet seg stort sett ikke påvirke av funksjonalismens gjennombrudd i Norge i 1930-årene. Hotell Bondeheimen, Kristiania (1911–13), er oppført i gråpusset tegl og har høye gavler inspirert av nordisk renessansearkitektur. Bygningen har ellers meget enkle fasader og ble i samtiden betegnet som banebrytende for "nasjonal stil". Firmaet tegnet også interiørene med møbler. B.& B. oppførte en rekke store "jobbetids"-villaer som er gode eksempler på hvordan arkitektene på denne tiden oppfattet en bygning som en sluttet form, i motsetning til det sene 1800-tallets betoning av bygningens fasader. Villa Fredriksborg, Bygdøy, er oppført i gråpusset tegl og har sparsom detaljering. Bygningskroppen har en kompakt, tett form med mansardtak og er inspirert av vår hjemlige 1600-talls arkitektur. Ris kirke, Aker (1919–32), er en langkirke i pusset tegl inspirert av romansk arkitektur og med stort, frittstående tårn. B.s interesse for eldre norsk arkitektur viser seg også gjennom en lang rekke restaureringsarbeider. Han er i tillegg kjent som en fremragende møbelformgiver. Møblene har som bygningene for det meste sine forbilder i vår hjemlige tradissjon, særlig bondemøbler fra 1600-tallet og 1700-tallet. B. var en ivrig tillitsmann for arkitektene. Han skrev tallrike artikler i bl.a. Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring årbøker, Arkitektur og dekorativ kunst, Byggekunst, Teknisk Ukeblad og Kunst og Kultur. Han var i 1923 primus motor bak grunnleggelsen av Det Norske Arkitektakademi i Kristiania for videregående kunstnerisk utdannelse etter Norges Tekniske Høyskole. Han var også i mange år engasjert ved De Sandvigske Samlinger i Lillehammer.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Christian Carl, stortingspresident (1841 - 1918)
 • Olivia Berner (1841 - 1919)

Gift med

 • 1905 med Gunhild Iversen

Utdannelse

 • Eksamen som bygningsingeniør ved Kristiania tekniske Skole 1897
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Hermann Major Schirmer, 2 år

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens stipend 1902
 • Henrichsens legat 1903
 • Reiser til Stockholm, Danmark, England, Tyskland og Frankrike 1903–06

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av styret i Norske Arkitekters Landsforbund 1911–14, formann 1923–26
 • medstifter av KAF, formann 1916–20
 • redaktør av Teknisk Ukeblad
 • redaktør av Arkitektur og dekorativ kunst 1911–19
 • formann for avd. for kunstindustri ved jub.utstilling 1914 i Kristiania
 • styremedlem Kunstindustrimuseet i Oslo
 • direksjonsmedlem Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring1910–15 og 1918
 • medlem av Forening til norske Fortidsminnesmerkers BevaringOslo avd.s styre 1910–17 og 1930–43, hvorav 1930–37 og 1940–43 som formann
 • medlem Forening til norske Fortidsminners Bevarings representantskap 1930–38

Priser, premier og utmerkelser

 • Se Jørgen B.

Utførte arbeider

 • Restaureringer av Hedalen kirke (1902) og Vatsaas kirke (1904)
 • B. & B.: (Det er noe usikkert hvilke bygninger B. har tegnet alene og hvilke som er tegnet i kompaniskap med broren Jørgen B. Samtlige bygninger av B. etter 1906 er ført her under firmaet B. & B.)
 • Kirker: Vivestad i Ramnes (1914)
 • Rjukan (1915–16, 1. premie)
 • Ris, Aker (1. premie 1919, ferdig 1932)
 • Hanestad i Rendal (1926)
 • Blomvåg i øygarden (1931)
 • Hoteller: Bondeheimen m/møbler, Rosenkrantz gt. 8, Kristiania (1911–13, Sundts premie 1914)
 • Lillehammer turisthotell (1911)
 • Utstillingsbygninger: Landbruksutstilling, Kristiania (1907)
 • Den nordiske havebrugs-, meieri- og skogsbruksutstilling, Kristiania (1907)
 • Kristiania Haandverks- og Industriforenings villa på Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania (siden flyttet til Bygdøy)
 • Norges paviljong, verdensutstilling i San Francisco (1915)
 • Villaer: Carl B.s eget hus, V.Aker (1916)
 • For grosserer O.O. Bull, Aker (1917)
 • For advokat Lous, V.Aker (1918)
 • For grosserer E. Didriksen, V.Aker (1919)
 • Fredriksborg, for direktør Kloster, Bygdøy (1920)
 • For direktør Kjerschou, Bygdøy (1920)
 • For grosserer Røwde, Voksenkollen, V. Aker (1920)
 • Diverse: 6 arbeiderboliger, Elverum (1913)
 • Ris transformatorstasjon
 • Leiegårdene Bogstadvn. 64 (1928)
 • Og Wergelandsvn. 5 (1931)
 • Restaureringer og ombygginger: Leievillaen Drammensv. 19, Kristiania, til Nobelinstitutt (1904–05)
 • Det Kgl. Slott, Kristiania (1906–07)
 • Kinn kirke (1911–12)
 • Tidens Tegn, Akersgt. 34, Kristiania (1916)
 • Studentersamfundet, Universitetsgt. 26, Kristiania (1918)
 • Interiør Nøtterøy kirke (1920–21)
 • Hillestad kirke
 • Elverum kirke
 • Ski kirke
 • Sem kirke
 • Rendalen kirke
 • Løten kirke
 • Og Stortorvets Gjæstgiveri, Grensen 1, Kristiania
 • Kunstindustri: Lysekroner, Bergen børs (1913)
 • Prosjekter, sammen med Jørgen Haslef B.: 1. premie, idékonkurranse om rådhus i Kristiania, 1916

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1899
 • Høstutstillingen, 1904-1905
 • Høstutstillingen, 1905
 • Kristiania Haandverks og Industriforenings lotteriutstilling, Kristiania Haandverks og Industriforenings, 1900-1909
 • Yngre Arkitekters utstilling, 1901
 • Jubileumsutstillingen 1914, Kristiania, 1914

Ikke Angitt

 • Kristiania Haandverks- og Industriforenings lotteriutstilling 3. og 4. trekning, Kristiania Haandverks- og Industriforenings lotteriutstilling, 1914

Eget forfatterskap

 • G. Danbolt, Langballe, A.M. Hasund, Berner, Carl, Norsk kunsthistorisk bibliografiisk Ukeblad, Oslo, 1976, register s. 358, Tallrike artikler i bl.a. FNFB årbøker, Arkitektur og dekorativ kunst, Byggekunst, Kunst og Kultur og Teknisk Ukeblad

Litteratur

 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon, Leipzig, 1909, bd. 3, s. 453
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1912, s. 23
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1930, s. 46
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1934, s. 54
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1938, s. 59
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1915, bd. 3, s. 69, 2. utg.
 • Berg, L., Nøtterø. En bygdebok, (Kristiania, 1922, s. 158 og 181
 • Norsk Biografisk Leksikon, (Kristiania, 1923, bd. 1, s. 476–77
 • Norsk Kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 278–80 (ill.)
 • Norske Hus, Oslo, 1950, s. 286, 298 og 375 (ill.)
 • Kirkebøe, M. C., Oslos kirker i gammel og ny tid, Oslo, 1956, s. 75
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning register bd. 1845–1960, Sarpsborg, 1963, s. 297
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 298–99 og 327
 • Murl, S., Norske Kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 265
 • Teknisk Ukeblad, 1900, s. 320
 • Teknisk Ukeblad, 1901, s. 295
 • Teknisk Ukeblad, 1902, s. 203 og 303
 • Teknisk Ukeblad, 1903, s. 368
 • Teknisk Ukeblad, 1904, s. 408–09
 • Teknisk Ukeblad, 1905, s. 409 og 485–88
 • Teknisk Ukeblad, 1907, s. 235 samt ark. avd. s. 71
 • Teknisk Ukeblad, 1908, ark. avd. s. 23 og 26
 • Arkitektur og dekorativ kunst, 1909, s. 219
 • Arkitektur og dekorativ kunst, 1913, s. 116 og 232
 • Arkitektur og dekorativ kunst, 1914, s. 169–170
 • Arkitektur og dekorativ kunst, 1916, s. 73–95
 • Kunst og Kultur, 1911, s. 14 -24
 • Byggekunst, 1919-1920, s. 161
 • Byggekunst, 1920-1921, s. 48–51
 • Byggekunst, 1921, s. 35 -42
 • Byggekunst, 1922, s. 32
 • Byggekunst, 1923, s. 13–15 og bilag s. 40
 • Byggekunst, 1925, s. 96
 • Byggekunst, 1927, s. 145–46
 • Byggekunst, 1931, s. 1 og 160–64
 • Byggekunst, 1932, s. 81–90
 • Byggekunst, 1935, s. 118
 • Byggekunst, 1956, s. 120
 • Byggekunst, 1961, s. 104
 • Morgenbladet, 31.03.1943, (nekrolog)

Arkivalia

 • Opplysninger fra kunstneren, Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren, 1907