Etter studiereiser i utlandet ble H. knyttet til Verdens Gang og Folkebladet, som den gang var redigert av Jacob B. Bull. H. og hans eldre bror Carl H. var blant de få xylografer i Norge på denne tid. H. hadde verksted i Svaneapotekets gård. Han utførte genrebilder og portretter av 1890-årenes kjente personer, Fridtjof Nansen, Bjørnstjerne Bjørnson, Samuel Eide, Gustav Vigeland og kongefamilien. H. utførte også xylografier etter Chr. Krohgs og Mathias Skeibroks tegninger. Fra slutten av 80-årene leverte H. arbeider også til Skilling-Magazin og de fleste dagsavisene. Nyere reproduksjonsmetoder fortrengte etter hvert trestikket, og etter 1926 utførte H. bare stempler.