S. ble innkalt som svenn fra København til Christiania i 1703. Han "hadde frekventert adskillige Steder og lært sin kunst i Hamburg." Han søkte forgjeves borgerskap i byen. Fra 1709 skar han modeller til ovnsplater for Fritzøe Jernverk. Han skal også ha arbeidet for Hassel, Holden og Egeland jernverker 1710–13. S. deltok som stukkatør på Akershus i 1719. S. er en av de første bilthuggere som brakte det knekkede, tverriflede regence-båndet inn i Christianias treskurd. S. skar en frodig akantus med en karakteristisk spiralaktig komposisjon, hvor rankene går ut fra et sentrum, ofte markert med en blomst. Bladrankene er tette med små butte fliker, englene har brede kropper og særpreget øyenparti. S. var en hyppig benyttet kirkekunstner i området rundt Christiania og i Drammenstraktene.

Familierelasjoner

Gift med

 • Kierstin Nielsdatter

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Christiania

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavle Nesodden kirke (1715), samme sted 5 akantusfelter og antagelig lenestol
 • Altertavle og døpefont i Nittedal kirke, antagelig i begynnelsen av 1700-årene
 • Deler av altertavle i Asker kirke (antagelig 1724)
 • Døpefont, altertavle og prekestol i Hakadal kirke, 1723–32
 • Prekestol og døpefonthimling i Tune kirke, 1727–28 (Norsk Folkemuseum)
 • Forandret altertavle i Røyken kirke 1723
 • Attribuert til S.: konsollbord (Drammens museum), skap fra Nesodden kirke (privat eie)
 • Representert med ovnsplatemodeller fra Fritzøe Jernverk, 1709–10 og 1721, samt iflg. Nygård-Nilssen også fra Hassel, Holden og Egeland, 1710–13: Stavanger museum, Norsk Folkemuseum, Bergens museum, Drammens museum, Dansk Folkemuseum, Lyngby og København, Herning-museum, Hjørring museum, Rosenborg Slot, København, Nationalmuseum, København, Randers museum, Aarhus museum, Nordiska museum, Stockholm

Litteratur

 • Fett, H., Bilthuggere i Kristiania omkring år 1700, Oslo, 1903, s. 10
 • Øverland, O. A., Bilthuggere og snedkere, Aftenposten, 14.07.1903
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1927, bd. 31, s. 124
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 73
 • Nygård Nilssen, A., Norsk jernskulptur, Oslo, 1944, bd. 2, register s. 310
 • Hauglid, R., Akantus, Oslo, 1950, bd. 3, register s. 374
 • Weilbach, København, 1952, bd. 3, s. 171
 • Christie, S., Christie, H., Østfold. Norges kirker, Oslo, 1959, bd. 1, s. 150, 152, bd. 2 s. 228, 336
 • Christie, H., Christie, S., Akershus. Norges kirker, Oslo, 1969, bd. 2, register s. 410
 • Christie, S., Den lutherske ikonografi i Norge inntil 1800, Oslo, 1973, bd. 2, s. 56, 181, 191
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 9, s. 641
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1982, bd. 3, s. 216, 222, 269