S. ble innkalt som svenn fra København til Christiania i 1703. Han "hadde frekventert adskillige Steder og lært sin kunst i Hamburg." Han søkte forgjeves borgerskap i byen. Fra 1709 skar han modeller til ovnsplater for Fritzøe Jernverk. Han skal også ha arbeidet for Hassel, Holden og Egeland jernverker 1710–13. S. deltok som stukkatør på Akershus i 1719. S. er en av de første bilthuggere som brakte det knekkede, tverriflede regence-båndet inn i Christianias treskurd. S. skar en frodig akantus med en karakteristisk spiralaktig komposisjon, hvor rankene går ut fra et sentrum, ofte markert med en blomst. Bladrankene er tette med små butte fliker, englene har brede kropper og særpreget øyenparti. S. var en hyppig benyttet kirkekunstner i området rundt Christiania og i Drammenstraktene.