S. begynte som grafiker og tegner og har laget en rekke arbeider for barn som tar utgangspunkt i hverdagslige hendelser. De skildrer innlevelsesfullt tilværelsen sett med barns øyne og har ofte et humoristisk preg. Som maler utmerker S. seg som akvarellkunstner. Tematisk er hun opptatt av de samme motiver både som grafiker og maler. Selv om S. utover i 1970-årene fortsatt laget barnetegninger, har andre temaer som kvinnesak og likestilling engasjert henne sterkt. Hun var bl.a. fast illustratør i kvinnemagasinet Sirene fra starten i 1973 til nedleggelsen i 1983. S. har gjort seg bemerket som en av etterkrigstidens sentrale bokillustratører. Mange av hennes illustrasjonsarbeider har et antydende budskap, som både forklarer og utdyper teksten. Hun fremstiller ofte barn og kvinner i forskjellige aldre. Personene blir som regel trukket ut i billedkanten og er fremstilt i halvfigur uten omgivelser eller forstyrrende bipoeng. En rekke av S.' arbeider handler om parforhold og kjærlighetsproblematikk, og ofte skildrer de smerten mennesker kan føle ved ikke å nå hverandre. Selv om tilbaketrukken ensomhet går igjen i hennes arbeider, kan hun også skildre nært samhold som f.eks. Fisken i garnet (litografi) fra Bjørg Vik: Fortellinger om frihet. Streken er hos S. følsom og fabulerende og bildene gir gjerne et drømmeaktig inntrykk. På tross av en bevisst rufsete fremstilling er bildene stramme i komposisjonen. S.' akvareller utmerker seg ofte ved raffinerte fargesammensetninger hvor hun enkelte ganger bruker fine nyanser, mens fargene andre ganger bevisst er brukt disharmonisk. I 80-årene har S. i sine arbeider vært opptatt av krig og fred og redselen for atomopprustningen, og hun har vært engasjert av Myrdal-fondet til å lage antikrigsplakater og kort.I det koloristisk dystre, brunstemte Nei til atomvåpen (kull, tusj og akvarell 1982, privat eie) skildrer hun et dødt forbrent barn. S. har laget en grafisk serie (etsning osv.) som bygger på den tyske filmregissør Fassbinders filmer omkring temaet kjærlighet, lidelse og død. S. har også laget flere antirasistiske arbeider og hun har bl.a. portrettert den amerikanske forfatter og borgerretts-forkjemper James Baldwin med stor innlevelsesevne.