Faktaboks

Carsten Lien
Født
2. april 1894, Øvre Lien, Sigdal
Død
30. april 1970, Oslo

L.s bestefar Knud Eriksen L. var bygdesølvsmed og L. startet i samme håndverk. I 1913 begynte han læretiden hos dekorasjonsmaler Carl Lunde der han delvis fortsatte som svenn. Etter Statens Håndverks- og Kunstindustriskole spesialiserte han seg på glassmalerier og var ansatt hos glassmester G.A. Larsen. Her utførte han bl.a. glassmalerier tegnet av Oluf Wold-Torne til Bragernes kirke. Alt i 1917 tegnet L. fire små vinduer til Våle kirke og seks til Liabygda kirke. I 1919 brente han to vinduer til Nordstrand kirke etter Frøydis Haavardsholms kartonger. Også Dagfin Werenskiold brukte ham til å utføre glassmalerier. Ved siden av Gerhard Munthe og L.s venn Henrik Sørensen er det nok Wold-Torne som har hatt størst betydning for L. I 1919 utførte L. en freske bak døpefonten i Sagene kirke, og to år senere var han assistent hos Axel Revold under arbeidet med freskene til Bergens Børs. Årene 1918–21 foretok L. lengre studiereiser i utlandet, og i 1921 fikk han i oppdrag å tegne adresser til gullsmedene Arthur David-Andersen og Eiler Krog Prytz. Året etter tegnet L. sitt første bokomslag, til Norske folkeskrifter. Dermed var retningen for hans fremtidige virksomhet i høy grad bestemt. Gjennom en lang rekke arbeider vant han anerkjennelse for vakre og personlige løsninger, og da en bokkunstklasse ble opprettet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i 1935, ble L. ansatt som lærer. L. har formgitt en imponerende rekke av bøker. I mange år arbeidet han for Det norske Samlaget, men også andre forlag har brukt ham. Det kan nevnes topper som Passio Olavi, Storegut, Duuns Medmenneske, Gulatingslovi og Det Norske Teatret 1913–1938. Hele tolv ganger var hans arbeider med blant årets vakreste bøker. L. kom raskt fram til en sterkt personlig form. Stadig grep han tilbake til norsk middelalder og folkekunst. Det gjør seg ikke minst gjeldende i en klar og ren koloritt. Men han presiserte alltid at arbeidet ikke måtte være noen pastisj, men støpt i en moderne form. L. har utført nærmere femti adresser. De har en sober, gjennomtenkt og gjennomarbeidet moderne form. L.s sans for vakre og uttrykksfulle farger ble utnyttet på mange måter. Han var statens og kommunens fargekonsulent, bl.a. har han fargesatt interiørene i det nye Deichmanske bibliotek i begynnelsen av 1930-årene. I 1932 var han konsulent for Riksantikvaren ved restaureringen av Gjetemyren gård, Oslo. Mellom 1937 og 1967 var han fargekonsulent for interiørene i åtte kirker på Østlandet, i senere år i samarbeid med arkitekt Finn Bryn. L.s dekorative talent og heraldiske kunnskaper ble utnyttet i en mengde oppgaver, fra diverse utsmykkingsarbeider, utkast til faner, særlig skolefaner i Oslo, uthengningsskilter, plakater og diplomer, til merker, våpen og ex libris. Han arbeidet undertiden også med utkast til smijern og tekstiler, særlig paramenter. Kirkearbeidene utgjorde en stadig større del av L.s virksomhet, særlig etter 2. verdenskrig. Han har laget flere glassmalerier, bl.a. til Ila kirke i Trondheim. Flere arbeider tok form av takdekorasjoner i skip og kor, som i Hole kirke (1954) og i Molde kirke (1957). Andre artet seg som ombygginger og restaureringer. I f.eks. Eggedal kirke, kunne L. bygge på Ernst Josephsons maleri av den nedrevne stavkirken og bevarte utskårne inventarrester fra 1700-tallet. Taket i skip og kor er smykket med geometriske dekorasjoner med innslag av religiøse symboler, og i koret en mektig Kristus i mandorla med evangelistsymboler (ferdig 1966).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Oline Fjeld (1867 - 1940)
 • Knut Lien (1867 - 1953)

Gift med

 • (Kristiania, 1922-1975 med Dagny Janson (f. 1893)

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania under Theo. L. Wilberg
 • i lære ved dekorasjonsmaler Carl Lundes verksted, Kristiania fra 1913

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Houens legat og Finnes legat 1919
 • Opphold i Danmark, Sverige, Frankrike og Italia 1918–21

Stillinger, medlemskap og verv

 • Ansatt hos dekorasjonsmaler Chr. T. Solum 1916
 • G.A. Larsen 1916–17
 • lærer bokkunstklassen Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1935, overlærer 1937
 • avdelingsleder fagavdelingen Bok og bind 1948–65
 • Styremedlem Det Norske Teatret 1934–46
 • medlem Norsk Prydkunstlag, varamann styret
 • medlem komité for forhandling om sammenslutning mellom Norsk Prydkunstnerlag og Norsk Brukskunstnerlag 1931
 • medlem utstillingskomité Bondekvinnelagets husbunadsutstilling i Bøndenes Hus, Oslo 1929
 • medlem nemnd og arbeidsutvalg Oslo fylkeslags stevne på Akershus 1936
 • jurymedlem Årets vakreste bøker 1946–54

Priser, premier og utmerkelser

 • 1. premie uthengningsskilt for Vinmonopolet 1928
 • representert blant Årets vakreste bøker 1933, 1934 (nr. 2), 1936 (nr. 2), 1937 (nr. 2), 1939, 1947, 1949, 1972

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Arbeider i kirker: 6 glassmalerier, Liabygden kapell, Sunnmøre (1917)
 • 4 glassmalerier, Våle, Jarlsberg (1917)
 • Freskomaleri, Sagene, Oslo (1919)
 • 2 glassmalerier, Setskog, Akershus (1920)
 • Dekorert prekestol, Langset, Eidsvoll (1928)
 • Messehakel, Holmen, Sigdal (1937)
 • Restaurering, messehakler, døpefont, alterteppe, Strømsgodset, Drammen (1943–55)
 • Takdekorasjon, Eggedal gravkapell, Buskerud (1948)
 • Ombyggings- og restaureringsarbeid, takdekor i skip og kor, Eggedal, Buskerud (1948–66)
 • Dekor på altertavle, prekestol, døpefont, alterring, klokkerstol, Tunhovd kapell, Buskerud (1949–50)
 • Dekor, Kjøllefjord, Finnmark (1951)
 • Ombygging, tak- og veggdekor, 14 glassmalerier, Nedre Eiker gravkapell, Buskerud (1952–57)
 • 2 glassmalerier, Ila, Trondheim (1953)
 • Takdekor, Hole, Buskerud (1954)
 • Dekor, Berg, Senja i Troms (1955)
 • Dekor, Molde (1957)
 • Ombygging, restaurering, glassmalerier, Nedre Eiker, Buskerud (1957–60)
 • Fargesetting, dekor i kortak, Romedal, Hedmark (1965)
 • Glassmaleri, Havstein, Trondheim (1968)
 • Profane arbeider: Dekor og farger, Hersleb skole, Oslo (1922)
 • Revisjon av Oslo byvåpen (1924)
 • Utsmykking og farger, Sagene skole, Oslo (1926)
 • Utsmykking av barneavd., Vardåsen sanatorium (1927)
 • Innredning, Bondeungdomslagets kaffistove, Nytorvet, Oslo (1928)
 • Uthengningsskilt Vinmonopolet (1928) og Bondeheimen
 • Dekorasjoner middelavdelingens våpenhus Borgarsyssel Museum, Sarpsborg (1930)
 • Kommunevåpen Lørenskog kommune (1957)
 • Emblem Asker kommune (1963)
 • Våpen Bærum kommune
 • Minneplate over 14 elever som falt under 2. verdenskrig, Drammens Latinskole (1966)
 • Utkast til faner og bannere for følgende skoler i Oslo: Sofienberg (1926)
 • Bjølsen (1930)
 • Lilleborg (1933)
 • Møllergaten (1934)
 • Frogner (1948)
 • Teisen (1953)
 • Grünerløkka (1955)
 • Lilleborg (1957)
 • Kampen (1962)
 • Dessuten Statens Meieriskole, Levanger (1924)
 • Breidablikk, Haugesund (1938)
 • Vesterøy, Hvaler (1949)
 • Hammer, Lørenskog (1955)
 • Fane for Møbeltapetser- og Dekoratørmestrenes gruppe, Oslo (1931)
 • Vestfold Ungdomsfylking (1937)
 • Oplands småbruks- og hagebruksskole (1963)
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Drammen kommune

Illustrasjonsarbeider

 • Edda-Kvæde, Norrøne fornsongar, Oslo 1928
 • Lidingssoga og undergjerningane åt den heilage Olav, Oslo 1930
 • Aa. Olavsson Vinje: Storegut, Oslo 1933
 • Rolandskvedet, Oslo 1934
 • Olav Duun: Medmenneske, Oslo 1936
 • Gulatings Lovi, Oslo 1937
 • Hårde tider har vi døiet, Oslo 1940
 • H. Wergeland: Friheten og fedrelandet. Dikt og prosa, Oslo 1945

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1938-1939
 • Høstutstillingen, 1945-1946
 • Sommerutstilling, Kunstnerforbundet, Oslo, 1919
 • Moderne bokkunst, Köln, 1928
 • Bokkunstutstilling, Paris, 1931
 • Fargelegging av byen, Kunstnerforbundet, Oslo, 1931
 • Nye norske bokbind, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1933
 • Norsk bokkunst boktrykk bokbind, Nationalmuseum, Stockholm, 1934
 • Norsk kunst gjennem 1000 år, Praha, 1938
 • Norsk bokkunst, San Francisco, 1939
 • Illustrerte bøker, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1940

Separatutstillinger

 • Overlærer Carsten Lien 1894-1970, Drammen Museum, 1981

Portretter

 • Tegning utført av Harald Nilsen (1953) gjengitt i Aftenposten 7.12.1953
 • Tegning utført av Oscar Reynert Olsen gjengitt i Arbeiderbladet 8.12.1952

Eget forfatterskap

 • Farven, Forstaden, Oslo, 1932, s. 43–49, utg. av Selskabet for Oslo Byes Vel
 • Et boksyn, Dreyerposten, Stavanger, 1952, s. 13–16 (ill.)

Litteratur

 • Guldsmedkunst, 1921, nr. 12
 • Norvegia Sacra, (Kristiania, 1923, bd. 3 s. 361
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 627, 630
 • Tollefsen, D., En norsk bokkunstner: Carsten Lien, Propaganda, Reklameforeningens fagblad, Oslo, 1932, nr. 10
 • Harboe, H., Norsk bokkunst nettop nu, Norsk Trykk, Oslo, 1933, nr. 5
 • Nye norske bokbind, 1933, s. 23, katalog Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Norsk Bokkunst Boktrykk Bokbind, Stockholm, 1934, s. 33, 37, 48, 49, 51, 53, 66, katalog Nat.mus
 • Mellem oss sagt, nytt fra Gyldendal, Oslo, 04.10.1934
 • Kielland, B., Frøydis Haavardsholm, Oslo, 1935, s. 5
 • Bokbinderkunst til fest og til hverdag, Oslo, 1937, s. 29, 90, 98–99, 190–91, 201, 202 (ill.)
 • Det Norske Teatret 1913–1938, Oslo, 1938, s. 228–29 (ill.)
 • Bonytt, 1941, nr. 2 s. 25
 • Bonytt, 1943, s. 14–15
 • Bonytt, 1946, s. 192
 • Bonytt, 1949, s. 64, 66–67
 • Bonytt, 1950, nr. 10 s. `X`V`I`I`I
 • Bonytt, 1951, s. 55
 • Engelstad, E. S., Moderne norske bokbind, Nytt tidsskrift for kunstindustri, Oslo, 1942, nr. 4
 • E. M.øvland, Norske bøker og bokillustratører, Philobiblon, København, 1948, bd. 2, nr. 6
 • Dansk Kunsthaandværk, København, 1948, nr. 12, s. 187, 189
 • Nygård Nilssen, A. (Red.), Forening for norsk bokkunst 1900–1950, Oslo, 1950, s. 48, 61
 • Ede, Charles, The Art of the Book, London, 1951, s. 21
 • Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 103–04, 349, pl. 48
 • Byggekunst, 1955, s. 54, 55 (ill.)
 • Norsk bokkunst, Årets vakreste bøker 1933–1955, Oslo, 1956, s. 8, (9), 13, 14, 23, 25, 27 (ill.), (29), 34, 37, 59, 76
 • St. Hallvard, Oslo, 1956, s. 85, register bd.
 • Urd, Oslo, 1957, nr. 7, s. 22–24
 • Lexikon för konst, Stockholm, 1958, bd. 2, s. 781–82
 • Revold, R., Oluf Wold-Torne, Oslo, 1961, s. 73
 • Romerike historielag årbok, 1964, s. 108
 • Det Norske Samlaget, Oslo, 1968, register s. 337
 • Ranheimsæter, ø., En bokkunstner. Carsten Liens bøker, Det Norske Samlaget 1868–1968, Oslo, 1968, s. 242–49 (ill.)
 • Norsk brukskunst. Studier i Norge, Oslo, 1969, s. 50
 • Christie, H., Christie, S., Akershus, Norges kirker, Oslo, 1969, bd. 2, register s. 406
 • Parmann, ø., Tegneskolen gjennom 150 år, Oslo, 1969, s. 292, 296
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 12, spalte 482
 • Mur, S., : Norske kyrkjer, Oslo, 1971, s. 215
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 220
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 66
 • Møre og Romsdal, Oslo, 1977, register s. 486, Bygd og by i Norge
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 179, 228
 • Aschehougs og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 7, s. 595
 • Alsvik, H., Overlærer C. Lien 1894–1970, 1981, katalog Drammens Mus
 • Christie, S., Christie, H., Buskerud, Norges kirker, Oslo, 1981, s. 205–06, 218–19, 227
 • Østby, L., Den store tradisjon. Essays om billedkunst, Oslo, 26.05.1982, s. 165., Aviser
 • Aftenposten, 28.10.1919
 • Aftenposten, 16.10.1920
 • Aftenposten, 07.01.1928
 • Aftenposten, 20.04.1928
 • Aftenposten, 26.05.1928
 • Aftenposten, 06.09.1928
 • Aftenposten, 07.09.1928
 • Aftenposten, 14.09.1928
 • Aftenposten, 17.09.1928
 • Aftenposten, 18.01.1930
 • Aftenposten, 25.06.1930
 • Aftenposten, 28.01.1931
 • Aftenposten, 14.10.1931
 • Aftenposten, 16.01.1932
 • Aftenposten, 09.06.1932
 • Aftenposten, 09.06.1933
 • Aftenposten, 01.12.1933
 • Aftenposten, 06.01.1934
 • Aftenposten, 06.02.1935
 • Aftenposten, 18.07.1935
 • Aftenposten, 09.10.1935
 • Aftenposten, 19.02.1936
 • Aftenposten, 14.05.1936
 • Aftenposten, 21.11.1936
 • Aftenposten, 18.12.1936
 • Aftenposten, 22.12.1936
 • Aftenposten, 24.02.1937
 • Aftenposten, 09.11.1937
 • Aftenposten, 21.12.1937
 • Aftenposten, 28.12.1937
 • Aftenposten, 01.03.1938
 • Aftenposten, 02.03.1938
 • Aftenposten, 03.03.1938
 • Aftenposten, 18.05.1938
 • Aftenposten, 08.10.1938
 • Aftenposten, 20.12.1938
 • Aftenposten, 04.02.1939
 • Aftenposten, 21.02.1939
 • Aftenposten, 08.04.1940
 • Aftenposten, 15.05.1940
 • Aftenposten, 08.12.1941
 • Aftenposten, 04.08.1952
 • Aftenposten, 15.12.1952
 • Aftenposten, 07.12.1953
 • Aftenposten, 30.10.1968
 • Aftenposten, 01.04.1969
 • Aftenposten, 04.05.1970, (nekrolog)
 • Arbeiderbladet, 23.09.1926
 • Arbeiderbladet, 09.01.1928
 • Arbeiderbladet, 07.09.1928
 • Arbeiderbladet, 16.05.1930
 • Arbeiderbladet, 24.09.1931
 • Arbeiderbladet, 19.10.1932
 • Arbeiderbladet, 16.05.1933
 • Arbeiderbladet Lørdagskvelden, 22.12.1936
 • Arbeiderbladet Lørdagskvelden, 23.12.1936
 • Arbeiderbladet Lørdagskvelden, 07.01.1937
 • Arbeiderbladet Lørdagskvelden, 02.09.1937
 • Arbeiderbladet Lørdagskvelden, 15.11.1937
 • Arbeiderbladet Lørdagskvelden, 21.12.1937
 • Arbeiderbladet Lørdagskvelden, 22.12.1937
 • Bergens Tidende, 20.10.1928
 • Bergens Tidende, 26.11.1937
 • Bergens Tidende, 30.12.1937
 • Dagbladet, 18.11.1925
 • Dagbladet, 18.06.1926
 • Dagbladet, 21.04.1928
 • Dagbladet, 22.06.1929
 • Dagbladet, 08.10.1930
 • Dagbladet, 17.06.1931
 • Dagbladet, 24.09.1931
 • Dagbladet, 16.01.1932
 • Dagbladet, 18.05.1932
 • Dagbladet, 01.12.1933
 • Dagbladet, 30.10.1934
 • Dagbladet, 15.07.1935
 • Dagbladet, 16.07.1936
 • Dagbladet, 21.08.1936
 • Dagbladet, 09.02.1937
 • Dagbladet, 24.12.1937
 • Dagbladet, 29.12.1937
 • Dagbladet, 28.11.1940
 • Dagbladet, 17.07.1945
 • Dagbladet, 23.02.1953
 • Dagbladet, 02.05.1970
 • Deichmansbladet, 1934, nr. 3
 • Den 17de Mai, 29.12.1924
 • Den 17de Mai, 26.11.1926
 • Den 17de Mai, 13.04.1928
 • Den 17de Mai, 25.07.1928
 • Den 17de Mai, 13.08.1928
 • Den 17de Mai, 29.10.1929
 • Den 17de Mai, 04.11.1929
 • Den 17de Mai, 21.11.1929
 • Den 17de Mai, 11.12.1929
 • Den 17de Mai, 09.12.1930
 • Den 17de Mai, 20.06.1931
 • Den 17de Mai, 24.09.1931
 • Den 17de Mai, 26.11.1931
 • Den 17de Mai, 16.01.1932
 • Den 17de Mai, 10.05.1932
 • Den 17de Mai, 15.09.1932
 • Den 17de Mai, 23.09.1932
 • Den 17de Mai, 22.10.1932
 • Den 17de Mai, 13.03.1932
 • Den 17de Mai, 02.06.1932
 • Den 17de Mai, 04.11.1933
 • Den 17de Mai, 19.03.1934
 • Den 17de Mai, 03.12.1934
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 05.08.1936
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 06.09.1940
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 17.04.1946
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 23.09.1946
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 1946, og julenr
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 18.03.1947
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 23.12.1949
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 01.12.1952
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 08.08.1953
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 01.04.1953
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 10.04.1954
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 25.08.1954
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 25.02.1961
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 01.04.1964
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 18.05.1966
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 12.04.1969
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 02.05.1970
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 22.09.1981
 • Fremtiden, 24.12.1981
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 17.08.1936
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 21.08.1936, Julehefte
 • Friheten, 13.07.1945
 • Meieriposten, 27.05.1924
 • Morgenbladet, 18.06.1926
 • Morgenbladet, 24.07.1928
 • Morgenbladet, 08.06.1929
 • Morgenbladet, 19.06.1931
 • Morgenbladet, 24.09.1931
 • Morgenbladet, 24.06.1932
 • Morgenbladet, 09.07.1932
 • Morgenbladet, 16.07.1935
 • Morgenbladet, 08.12.1936
 • Morgenbladet, 19.12.1936
 • Morgenbladet, 06.08.1937
 • Morgenbladet, 16.12.1940
 • Morgenbladet, 06.08.1945
 • Morgenposten, 09.07.1919
 • Morgenposten, 13.08.1928
 • Morgenposten, 13.04.1929
 • Morgenposten, 07.02.1931
 • Morgenposten, 25.09.1931
 • Morgenposten, 20.10.1932
 • Morgenposten, 19.07.1937
 • Morgenposten, 27.09.1937
 • Morgenposten, 22.09.1944
 • Nationen, 07.06.1929
 • Morgenposten, 21.02.1930
 • Morgenposten, 24.09.1931
 • Morgenposten, 16.08.1937
 • Morgenposten, 07.10.1937
 • Morgenposten, 20.11.1937
 • Morgenposten, 30.11.1937
 • Morgenposten, 21.12.1937
 • Morgenposten, 28.11.1940
 • Morgenposten, 24.01.1948
 • Morgenposten, 10.11.1955
 • Nidaros, 17.04.1928
 • Nidaros, 12.10.1937
 • Nidaros, 24.12.1937
 • Noreg, 24.12.1937
 • Norsk Bokhandlertidende, 25.03.1950
 • Norsk Tidend, 29.11.1935
 • Norsk Tidend, 11.04.1936
 • Norsk Tidend, 04.12.1913-1916
 • Norsk Tidend, 05.12.1936
 • Norsk Tidend, 22.12.1936
 • Norsk Tidend, 12.08.1937
 • Norsk Tidend, 09.09.1937
 • Norsk Tidend, 07.10.1937
 • Norsk Tidend, 21.12.1937
 • Norsk Tidend, 03.02.1937
 • Norsk Tidend, 07.04.1937
 • Norsk Tidend, 19.05.1937
 • Norsk Tidend, 15.09.1937
 • Norsk Tidend, 24.11.1938
 • Norsk Tidend, 27.03.1941
 • Norsk Skuleblad, 11.12.1937
 • Nyhetsbladet, 16.10.1920
 • Nyhetsbladet, 09.01.1928
 • Oslo Aftenavis, 07.01.1928
 • Oslo Aftenavis, 13.08.1928
 • Oslo Aftenavis, 16.11.1928
 • Oslo Aftenavis, 16.05.1928
 • Oslo Aftenavis, 23.09.1930
 • Oslo Aftenavis, 19.06.1931
 • Stavanger Aftenblad, 15.12.1936
 • Stavanger Aftenblad, 03.12.1937
 • Stockholmstidningen, 17.07.1935
 • Tidens Tegn, 25.06.1917
 • Tidens Tegn, 11.11.1917
 • Tidens Tegn, 11.10.1919
 • Tidens Tegn, 03.11.1919
 • Tidens Tegn, 04.09.1922
 • Tidens Tegn, 23.10.1923
 • Tidens Tegn, 07.04.1928
 • Tidens Tegn, 07.05.1928
 • Tidens Tegn, 27.05.1930
 • Tidens Tegn, 20.06.1931
 • Tidens Tegn, 19.05.1932
 • Tidens Tegn, 15.07.1932
 • Tidens Tegn, 22.10.1932
 • Tidens Tegn, 19.05.1935
 • Tidens Tegn, 27.11.1935
 • Tidens Tegn, 15.05.1936
 • Tidens Tegn, 11.05.1937
 • Tidens Tegn, 07.09.1937
 • Tidens Tegn, 07.10.1937
 • Tidens Tegn, 15.09.1938
 • Tidens Tegn, 19.01.1939
 • Verdens Gang, 28.06.1919
 • Tidens Tegn, 11.10.1919
 • Tidens Tegn, 14.11.1919
 • Vårt Land, 10.06.1954