W. gjekk i målarlære i Sundsvall saman med broren Jonas Persson Hägman. Dei var båe verksame som målarar i Jämtland og i Trøndelag. W. dekorerte fleire kyrkjeinteriør i kjølige, lyse fargar, stramme liner og klassiserande arkitekturdetaljar typiske for seinempiren. Han spesialiserte seg på illusjonsmåleri med bruk av skuggar og kraftige perspektiv. Hovudverket hans er interiøret i Vuku kyrkje (1848-49), Verdal. Figurscenane visar personar på balkongar og mellom søylerader på veggene, og i alle slags stillingar og forkortingar i ei dristig dommedagsvisjon i korvelvet. Dei mange altertavlene W. måla har oftast korsfestinga som motiv. Han har og malt ei rekkje portrett i enkel, rokokko-prega stil, forutan interiør på fleire gardar i Trøndelag.