Faktaboks

Inger Sitter
Sitter, Inger
Født
18. oktober 1929, Trondheim
Død
11. mars 2015, Tjøme

Woodstock. 1970. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Tre, vann, sten. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Collage. 1964. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Koloss II. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Komposisjon. 1964. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Parafrase over Trondhjemsrosen . 1991. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

S. viste tidlig interesse for tegning og maling og mottok noe undervisning av bl.a. Gustav Undersaker. Som 13-åring deltok hun på Sommerutstillingen i Trondheim Kunstforening hvor hun vant oppmerksomhet. Hun gikk målbevisst inn for å bli kunstner og utdannet seg videre, først under H. K. Stabell i Trondheim , siden på Kunstakademiet i Oslo. Da familien i 1947 flyttet til Antwerpen fortsatte S. sine studier i Belgia. Også før dette hadde hun reist en del og mottatt internasjonale impulser. I 1948 debuterte S. med separatutstilling i Oslo Kunstforening, der hun viste malerier, tegninger og grafiske blad, mange med motiv fra en reise i Middelhavslandene. Sommeren tilbrakte hun som André Lhotes elev i Paris. I undervisningen her ble det lagt stor vekt på en strukturert billedoppbygging og bevisst fargebruk. Etter foreløpig endt utdannelse i 1950 drev hun en utstrakt utstillingsvirksomhet, samtidig som hun engasjerte seg kunstpolitisk. Fram til omkring 1954 arbeidet S. figurativt, gjerne med kantete former preget av konturvirkning samt en forholdsvis behersket koloritt. Hun eksperimenterte med billedplan og forskyvninger, som i Båter og garn (1953-54, Oslo kommunes kunstsamlinger, vist Høstutstillingen 1954).

I 1954 flyttet S. til Paris hvor hun var den første av en rekke nordmenn hos Stanley W. Hayter i Atelier 17. Her mottok hun avgjørende impulser i retning av nonfigurativ billedkunst, og disse impulsene modnet under et opphold i den spanske byen Cadaques året etter. På sin separatutstilling i Galleri Per, Oslo i 1956 viste hun bl.a. grafikk preget av Hayters fargeraderingsteknikk, med flere lag farge i dypetsede plater. I Granitt II (1955, Nasjonalgalleriet, Oslo) inngår store avrundede svabergformer, et tema som tas opp flere ganger med årene. Paris (1955, Nasjonalgalleriet) preges av fast kubistisk påvirket oppbygging, noe som kort tid etter forsvinner til fordel for en friere komposisjon. Begge trykkene er holdt i overveiende sort, grått og hvitt med sparsomt innslag av blå-rødt eller blått og gult. S.' lyst til å eksperimentere vises i et annet trykk, utført i blandingsteknikk (etsning og kobberstikk, 1956, Nasjonalgalleriet). Dette er i sort, grått og hvitt med rolige flater i kontrast mot spinklere linjenettverk. En viss innflytelse fra Hans Hartung og Pierre Soulage anes.

S.' arbeider var med på å skape debatten om nonfigurativ kunst i Norge i 50-årene. Delvis som en reaksjon på motstanden innenfor det etablerte kunstmiljøet dannet S. sammen med bl.a. Finn Christensen, Gunnar S. Gundersen, Tore Haaland, Halvdan Ljøsne, Carl Nesjar og Odd Tandberg gruppen Terningen, en forholdsvis løs sammenslutning hvor de i fellesskap søkte å bedre sine utstillingsmuligheter. Den første mønstringen høsten 1956 i Galleri KB, Oslo vakte oppsikt, og gruppen utgjorde i de nærmeste år en viktig kjerne i norsk kunstliv. Både i 1958 og -60 utstilte de sammen som Gruppen på Høstutstillingen. Men nettopp den vekt som ble lagt på anvendbarheten av det nonfigurative medførte flere oppdrag for de unge. Utsmykkingen av trappehallen i Sentrum kino, Oslo (1956) er i svart, hvitt og grått i klart avgrensede felt. S. leverte tegningene, mens hun sammen med Carl Nesjar utførte dekorasjonen i olje på mur. Etter forslag fra arkitekt Erling Viksjø utførte S. i 1957-58 dekorasjoner i sandblåst betong til det nye Regjeringsbygget. Foruten henne arbeidet Carl Nesjar, Tore Haaland og Odd Tandberg med dette prosjektet. S.' dekorasjoner består av store rolige flater kontrastert med knippe- og viftelignende former. Sandblåseteknikken gav mulighet til stor variasjon i flatebehandlingen. På separatutstillingen i 1959 var bildene i et konsekvent nonfigurativt formspråk dominert av rødt og svart. Under inntrykk fra abstrakt ekspresjonisme synes imidlertid malemåten etter hvert friere, og maleriene fra begynnelsen av 60-tallet preges av en stadig utvikling. Inspirert av Robert Rauschenberg lar hun avisbiter og tøyrester inngå i flere bilder. Inntrykk fra Antonio Tapies' materialbilder kan også spores. Særlig i denne typen arbeider skjedde det omkring 1964-65 en utvikling mot et friere, kraftigere fargebruk. Også bruken av brede, flytende strøk viser at hun nå arbeider mot et mer spontant formspråk i spenningsfylte komposisjoner. I motsetning til den konkrete, geometriske kunsten som var i overvekt blant S.' abstrakte og nonfigurative samtidige, søkte S. de mer spontane, ekspressive løsninger. I In the picture (1964, Nasjonalgalleriet) dominerer røde klanger, mens hun tidligere lot svart danne hovedaksenten. Komposisjonene fanger bevegelser eller forløp som synes å fortsette ut over rammekanten, ut fra knute-lignende sentra, og romligheten baseres på kontrastene mellom vibrerende flater og myndige, bare tilsynelatende spontane strøk.

På Festspillutstillingen i Bergen 1966 var bildenes formater gjennomgående store og demonstrerte evne til å organisere kompliserte komposisjoner basert på et oppløst formspråk. Dristigheten i fargebruk, form og rytme var påtagelig, samtidig som utnyttelsen av collage og materialeffekt var oppgitt. En transparent, luftig koloritt sammen med noe i selve komposisjonene antydet at kunstneren igjen bygget noe mer direkte på natur-observasjoner, f.eks. Svart sol (Göteborgs Konstmuseum, 1965). S.' deltagelse på forskjellige tema-utstillinger som Kunst i Betong, 1965, viste hennes interesse for andre materialers uttrykksmuligheter. Mens utsmykkingen i Norges handelshøgskole i Bergen ble løst mer tradisjonelt med akryl på vegg (1966-70), ble utsmykkingen til Norges landbrukshøgskole på Ås (1969-70) mer en fortsettelse av den til Regjeringsbygget. Her valgte hun betong, det samme materialet som veggene og søylene. Kantete blokker skyver seg fram og tilbake i et dypt relieff og minner umiddelbart om en klippevegg. Et altfor monumentalt inntrykk er motarbeidet ved at blokkenes dimensjoner er holdt innenfor en modul som er mindre enn menneskekroppen. Til relieffet ble det brukt forskaling av forhåndsbehandlede isoporplater. Resultatet er en overflate som skifter fra knudrete til silkematt og porøs. Relieffet løses opp med slisser av plexiglass med lys bak, slik at plutselige lysstrimler og fargeglimt lyser opp det ellers grå og svarte. Lyset og fargene, som styres elektronisk, skifter stadig. En annen type eksperimentell utsmykking utførte S. sammen med Bjørn Engø til Stovner skole i Oslo (1971-73, fjernet 1982). Her ble det brukt polyesterrør i kombinasjon med utendørs mur til å skape rom.

Da S. i 1966 flyttet tilbake til Norge ble hun trukket inn i kunst- og kulturpolitikken. Hun var med i Kulturrådet fra dets begynnelse. I flere sammenhenger var hun med på å forbedre billedkunstnernes kår bl.a. gjennom krav om økt bruk av billedkunst i det offentlige. Interessen for kunstnerisk utforming av nærmiljøet førte til dannelsen av Park 62 (1971-75). Gruppen bestod av Irma Salo Jæger, Berit Soot Kløvig og S. På bakgrunn av felles interesse for miljøproblematikk ble det holdt utstillinger og seminarer.

Etter å ha drevet fargene i maleriet meget høyt opp mot kraftige, kjølige røde og blå nyanser, iblant også lysende rosa eller gult, ble S. igjen asketisk utover i 70-årene. Det lette og labile ble erstattet av mer beherskede eller dramatiske landskapsformer. Diptyque (1974, Oslo kommunes kunstsamlinger) viser en fornyet interesse for formen, likeså Sort himmel (1976, Oslo kommunes kunstsamlinger) med sine store, svulmende volumer. Begge er holdt i sort, grått og hvitt med sparsom bruk av brunt. Beskjeftigelsen med offentlige utsmykkinger har gjort at S. også har arbeidet med skulptur. I de senere årene har hun bl.a. utført to marmor-relieffer for cruise-skipet S/S Norway (1980) og Skådalen skole for hørselshemmede i Oslo (1980-82).

S.' redsel for å stivne i formalisme har ført til en ny utvikling mot løsere former og lysere farger ved begynnelsen av 80-årene. Utstillingen i Galleri Riis, Oslo 1984 viste slørlette luftige lerreter som kunne minne om fossefall i lyse monokrome komposisjoner. Formatene er blitt noe mindre enn før. Da S. 1981 ble professor ved Kunstakademiet etter Alf-Jørgen Aas, var hun den første kvinne i denne stillingen i Norge.

Familierelasjoner

Datter av

 • Ingvar Sitter, styrmann
 • Ebba Linea Pelander

Gift med

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo og Paris

Utdannelse

 • Undervisning hos bl.a. Gustav Undersaker 1940-42
 • Trondheim fagskole hos Harald Krohg Stabell 1943-45
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Per Krohg, Axel Revold og Jean Heiberg 1945-46
 • Institut Supérieur des Beaux-Arts, Antwerpen 1946-50
 • elev av André Lhote, Paris et par måneder 1948
 • Atelier 17, Paris under Stanley William Hayter 1954-55 og 1956-57

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Astri Aasens gave 1949
 • Schäffers legat 1951
 • Ragnhild Keysers legat 1952
 • Helga og Hans Reusch' legat 1953
 • Fransk statsstipend 1956-57
 • Ragnar Moltzaus legat 1957
 • Hans Evensens legat 1960
 • Th. Fearnleys Minnestipend 1961
 • Statens 3-årige arbeidsstipend 1975
 • Statens garantiinntekt fra 1977
 • Reise til Hellas, Tunis og Kypros 1947
 • studiereiser i Italia og Spania i årene 1949-55
 • reiser i Italia 1962
 • New York, USA 1970
 • Mexico 1978
 • diverse studiereiser til Italia, Spania, Frankrike, Nederland, Belgia, England, Sverige og Finland
 • bosatt i Antwerpen 1947-50
 • opphold i Paris 1948, 1953-54, 1956-57, 1963-66 og fra 1984
 • andre lengre opphold i Spania, Italia og Sverige

Stillinger, medlemskap og verv

 • Professor Statens Kunstakademi, Oslo 1981-84
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, varamann Bildende Kunstneres Styre 1953, formann Den faste Jury 1976-79
 • medlem Foreningen Norske Grafikere, styremedlem 1955-58
 • medlem Landsforeningen Norske Malere, styremedlem 1971-73
 • styremedlem Unge Kunstneres Samfunn 1952-54
 • medlem Norsk Kulturråd 1964-68
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen 1976-78
 • medlem DNAs kulturutvalg 1968-73 og formidlingsutvalg 1978-82.
 • Medlem gruppe Terningen 1956-60
 • startet Park 62 sammen med Irma Salo Jæger og Berit Soot Kløvig 1971

Priser, premier og utmerkelser

 • 1. premie Nordisk Ungdomsbiennale, Charlottenborgutstillingen, København 1962
 • Prins Eugen-medaljen 1984

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Dekorasjoner, Folketeatret, Oslo (Norske Opera) (1955) sammen med Carl Nesjar
 • Veggmalerier, Sentrum kino, Oslo (1956)
 • Relieffer, Regjeringsbygningen, Oslo (sandblåst naturbetong 1957-58)
 • Veggdekorasjon, Findus, Hammerfest (akryl på plate 1961-62)
 • Veggdekorasjon, Norges Handelshøgskole, Bergen (akryl 1966-70)
 • Utsmykning, Norges landbrukshøgskole, Ås (betong og pleksiglass 1969-70)
 • Utendørsdekorasjon, Stovner skole, Oslo (malt polyester 1971-73, tatt ned 1982) sammen med Bjørn Engø
 • Karlstad Stadsbibliotek (1972-73)
 • Dekorasjoner, Hauketo skole, Oslo (akryl 1973)
 • Platte for Porsgrund Porselensfabrik (1977)
 • Relieff, S/S Norway, S. Klosters rederi (marmor 1980)
 • Relieff, Skådalen skole for hørselshemmede (marmor 1980-82)
 • Fauske helsesenter (marmor 1981-82)
 • Plassutforming, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim-Museum, Trondheim (1983)
 • Vestvågøy og Leknes rådhus (marmor 1983)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Sonia Henies og Niels Onstads Stiftelser
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Stavanger Kunstforenings Faste Galleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Skien Kunstforenings Faste Galleri
 • Göteborgs Konstmuseum
 • Malmö museum
 • Moderna Museet, Stockholm
 • Nationalmuseum, Stockholm
 • Arkivmuseet, Lund
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Peter Stuyvesant Collectie, Amsterdam
 • Riksgalleriet
 • Norsk Kulturråd
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Norges Bank
 • Universitetet i Oslo
 • Steinkjer og Tønsberg kunstforeninger
 • Philadelphia, USA

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Oslo Kunstforening, 1948
 • Trondheim Kunstforening, 1950
 • Tønsberg Kunstforening
 • Larvik Kunstforening
 • Sandefjord Kunstforening, 1950
 • Gall. Per, Oslo, 1956
 • Gall. Per, Oslo, 1959
 • Trondheim Kunstforening, 1956
 • Gall. Gummesons, Stockholm, 1956
 • Gall. Gummesons, Stockholm, 1959
 • Gall. Gummesons, Stockholm, 1966
 • Sandefjord Kunstforening, 1960
 • Gall. KB, Oslo, 1961
 • Gall. Haaken, Oslo, 1964
 • Gall. Riquelme, Paris, 1966
 • Festspillutst., Bergen Kunstforening, 1966
 • Festspillutst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1966
 • Trondheim Kunstforening og Kunstnerforbundet, Oslo, 1969
 • Tønsberg Kunstforening
 • Gall. Elementa, Høvik, 1971
 • Gall. Aasen, Ålesund, 1972
 • Gall. Glemminge, Ystad, 1973
 • Kunstnernes Hus, Oslo,, 1974
 • Malmö museum, 1974-1975
 • Konstnärshuset, Stockholm, 1975
 • Gall. Strømmen, Trondheim, 1975
 • Bergens Kunstforening, 1975
 • Stavanger Kunstforening, 1975
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1976
 • Lyngby Kunstforening, København, 1976
 • Kunstforening,Steinjjer, 1976
 • Larvik Kunstforening, 1977
 • Artes Galleri, Oslo
 • Gall. Cassandra Drøbak, 1977
 • Gall. Cassandra Drøbak, 1981
 • Aalesunds Kunstforening
 • Artes Galleri, Oslo, 1978
 • Gall. F 15, Moss
 • Trondheim Kunstforening, 1979
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Amos Andersons Konstmuseum, Helsinki
 • Wäinö Altonens Museum, Åbo, 1980
 • Røisheim, Bøverdalen, 1980
 • Grafikk, Gall. Nordstrand, 1982-1983
 • Gall. Riis, Oslo, 1984
 • Trondheim, 1984

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1948
 • Høstutstillingen, 1949-1955
 • Høstutstillingen, 1957-1958
 • Høstutstillingen, 1960-1962
 • Høstutstillingen, 1967
 • Høstutstillingen, 1977
 • Høstutstillingen, 1978
 • Nord-norske kunstutst., 1970
 • Sommerutst, Trondheim Kunstforening, 1943
 • Juleutst., Larvik Kunstforening, 1951
 • Juniutst., Kunstnerforbundet, Oslo, 1952
 • Tegneutst., Unge Kunstneres Samfunn, 1953
 • Svart og hvitt idag, Kunstnerforbundet, Oslo, 1953
 • Unge Kunstneres Samfunn mønstring, Oslo Kunstforening, 1954
 • Nordisk grafikk, Oslo,kunstforening, 1954
 • Nordisk grafikk, Stavanger kunstforening, 1954
 • Nordisk grafikk, Trondheim kunstforeninger, 1954
 • Artistes __eacute;trangers en France
 • Bergen Billedgalleri, 1955-1956
 • Vestfold maleriutst., Tønsberg, 1956
 • Nordisk grafikk, Kunstnernes Hus, Oslo, 1956
 • Norske grafikere, Oslo Kunstforening, 1956
 • Norsk maleri Riksgalleriet
 • Festspillene i Bergen, 1956
 • Terningen, høstmønstring, Gall. KB, Oslo, 1956
 • Terningen, vårmønstring, Gall. KB, Oslo, 1957
 • Vestfoldmalernes vårutst, Larvik Kunstforening, 1957
 • Terningen, Bergens Kunstforening, 1957
 • Unge Kunstneres Samfunn jub.utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1957
 • Form-farve-linje, Oslo Kunstforening, 1957
 • Norsk landskapskunst gjennom 150 år, Bergen Billedgalleri, 1958
 • Høstutstillingen, Bergen Kunstforening, 1958
 • Nordisk abstrakt kunst, Kunstnernes Hus, Oslo, 1958
 • Fra Norges kunst i vårt århundre, Kunstnernes Hus, Oslo, 1959, (Landbrukets jub.utst., Ekeberg)
 • Terningen, Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1959
 • Malerier som tilhører Riksgalleriet, vandreutst., 1959-1960
 • Norske grafikere, jub.utst., Kunstnernes Hus, Oslo
 • Norske grafikere, jub.utst., Bergens Kunstforening, 1960
 • Norske teatermalere av idag, Universitetsbiblioteket, 1962
 • Nordisk grafikkunion 1937-62, Oslo Kunstforening, 1962
 • Moderne norske malere, Gall. 27, Oslo, 1962
 • 4 malere, Gall. KB, Oslo, 1962
 • 6 unge, Velferdssenteret på Blindern, 1962, (DNS' 150-års jubileum)
 • Norsk grafikk siden sist, Kunstnerforbundet, Oslo, 1963
 • Moderne norsk kunst, Gall. KB, Oslo, 1963
 • Koll. norsk utst., Gall. KB, Oslo, 1964
 • Kunst i betong, Kunstnernes Hus, Oslo, 1965
 • Yngre norske grafikere, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1966
 • Norsk kunst,, Gall. KB, Oslo, 1966
 • Kvinnen i skandinavisk kunst, Gall F 15, Moss, 1968
 • Koll.utst., Gall. KB, Oslo, 1968
 • Kunst på arbeidsplassen og Nordisk Kulturfond, Oslo Kunstforening, 1968-1970, (vandreutst. innen Norden)
 • Statens Kunstakademi 60 år og Norske grafikere under 40 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1969
 • Norske grafikere 50 år, Kunstnernes Hus, Oslo
 • Norske grafikere 50 år, Stavanger Kunstgalleri, 1969
 • Abstrakt og non-figurativt, Riksgalleriet, vandreutst., 1969
 • Jub.utst, Trondheim Kunstforening, 1970
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1970
 • Fire i ett. Ny kunst i Oslo 1971, Munch-museet, 1971
 • 5 år - i kunstens tjeneste, Gall. F 15, Moss, 1971
 • Rosenaumappen 72, Gall. Galtung, Oslo, 1972
 • Park 62, Gall F 15, Moss, 1972
 • Park 62, Sonia Henies og Niels Onstads Stiftelser, 1972
 • Norsk kunst, Riksgalleriet vandreutst, 1972
 • Visuelt 1973, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, Oslo, 1973
 • Kvinnen og kunsten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1975
 • Fra de 10 årene, Gall. F 15, Moss, 1976
 • Landskapskunst, Sonia Henies og Niels Onstads Stiftelser, 1977
 • Trøndelagsutst., 1977
 • Utflyttede trøndere, Gall. Horneman, Trondheim, 1978
 • Norsk kulturråd, Oslo Kunstforening, 1978
 • 15 norske grafikere, Bergen Billedgalleri, 1979
 • S. W>Hayter og hans norske elever, Kunstnernes Hus, Oslo, 1979
 • S. W>Hayter og hans norske elever, Ibsenhuset, Skien, 1979
 • Jub.utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1980
 • Koll. utst., Artes Galleri, Oslo, 1980
 • Grafikk, Gall. Stasjonen, Hop, 1980
 • 50-årene, et gjennombrudd, Sonia Henies og Niels Onstads Stiftelser, 1982
 • 14 malere, Kunstnernes Hus, Oslo, 1982
 • Kunstakademiets professorer gjennom 75 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1984
 • Ung norsk konst, Stockholm, vandreutst. Sverige, 1950-1951
 • Ung norsk Kunst, København, 1952
 • Nordisk fargegrafikk, Helsinki, 1954
 • Atelier 17, S. W. Hayter, Paris, 1954-1957
 • Norve+vska Grafika, Ljubljana, 1956
 • La gravure norv__eacute;gienne, Brussel, 1956
 • La gravure norv__eacute;gienne contemporaine, Paris, 1956
 • Pictures without Paint, AIA Galleri, London, 1957
 • Norwegische Graphik des XX. Jahrhunderts, Tyskland, 1957
 • The Arts of Norway, Morse Gall. of Art, Florida, USA, 1957
 • L'incisione contemporanea in Norwegia, Rom, 1957
 • Nordisk kunst, Göteborgs Konstmuseum, 1957
 • Salon des Realit__eacute;s Nouvelles, Paris, 1957-1967
 • Salon des Realit__eacute;s Nouvelles, Paris, 1969
 • Contemporary Prints from Norway, Corvallis Oregon, USA, 1958
 • Mostra Int. de Bianco e Nero, Lugano, 1958
 • Fifth Biennal of Contemporary Color Lithography, Cincinati Art Museum, USA, 1958
 • La Peinture Nordique Contemporaine, Paris, Gal. Raymond Creuze, 1958
 • Norsk nutidskonst, vandreutst., Sverige, 1958
 • Formes Scandinaves, Paris, 1958
 • Norwegische Graphik des XX. Jahrhunderts, vandreutst., Westfälischer Kunstverein, 1958-1959
 • Unga Norrmän, Göteborg Konstmuseum, 1959
 • Unga Norrmän, Lunds Konsthall, 1959
 • Norwegian Painting and Sculpture, Jerusalem, 1959
 • Nordisk grafikk, Liljevalchs Konsthall, Stockholm, 1960
 • Norwegian Graphic Art, County Borough of Gateshead, 1961
 • Biennale de la Jeunesse, Paris, 1961
 • Eight Painters from Norway, Corcoran Gall. of Art, Washington DC, 1961-1962
 • Eight Painters from Norway, Museum of Art, UTICA, New York, 1961-1962
 • Nordisk Ungdomsbiennale, Charlottenborgutstillingen, København, 1962
 • Peter Stuyvesant Collectie, Stedelijk Museum, Amsterdam, 1962
 • Peter Stuyvesant Collectie, Nederlands Paviljoen Berlin, 1962
 • Vi flaggar för Norge, Riksförbundet för bildande konst, Sverige, 1962
 • Nordisk Grafikkunion, Helsinki, 1962
 • 3. International Biennale, Tokyo, 1962
 • Norwegische Graphik der Gegenwart, Berlin, 1962
 • Nordisk konst 1962, Lund Konsthall, 1962
 • Nordisk konst 1962, Göteborgs Konsthall, 1962
 • September peintres norv__eacute;giens contemporains, Mus__eacute;e d'Art Moderne de la Ville de Paris og Madrid, 1963-1964
 • Peter Stuyvesant Collection, Adelaide Festival of Arts, Australia, 1964
 • 3. International Young Artists Exhibition, Tokyo, 1964
 • Konst i betong, Moderna Museum, Stockholm, 1964
 • Sju unga från Norge, Riksförb., Sverige, 1965
 • Konstsommar Uppsala, Uppsala, 1965
 • Salon des Comparaisons, Paris, 1966
 • Kritikernas val av aktuell nordisk konst, Lunds Konsthall, 1967
 • Modern Art in Norway, Camden Art Centre, London, 1968
 • Synspunkter, Arkiv för dekorativ konst, Lund, Sverige, 1969
 • Gravures norv__eacute;giennes contemporaines, Tunis, 1969
 • Dette betyr noe i Norge, vandreutst, Tromsø Museum, 1970-1971
 • Dette betyr noe i Norge, vandreutst, Gall. F 15, Moss, 1970-1971
 • Dette betyr noe i Norge, vandreutst, Sverige, 1970-1971
 • 36 norske kunstnere, Århus, 1971
 • Scandinavian Arts Today, Brighton, England, 1973
 • Norsk kunst gjennom 60 år, Riksgalleriet, København, 1975
 • Norway-Facts and Fairytales, vandreutst, Storbritannia, 1976
 • Gravure norv__eacute;gienne contemporaine, Le Havre, 1978
 • Formes de l'imaginaire, Gall. Bellechasse, 1978, (sammen med Trotzig, Haugen Sørensen, Janson)

Ikke Angitt

 • Paris, 1955
 • Atelier 17, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1955-1956
 • Norsk kunst fra E. Munch til idag, Riksgalleriet vandreutst., 1956-1957
 • Terningen, høstmønstring, Gall. KB, Oslo, 1957
 • Norwegische Graphik der Gegenwart, Iserlohn, Tyskland, 1955

Portretter

 • Tegnet selvportrett (1951) gjengitt i Revold, R.: Norges billedkunst, Oslo 1953, bd. 2, s. 313
 • Etter Mexico (akryl på papir 1979) gjengitt i katalog nr. 68, Galleri F 15, Moss 1979

Eget forfatterskap

 • Om kunstgrupper i Norge, F 15 Kontakt, Moss, 1967, nr. 2, s. 11
 • Kunst og samfunn, kronikk Arbeiderbladet, 26.03.1969
 • Norsk rikskringkasting Fjernsynet, program Epoke, 1967, (fra Ungdomsbiennalen i Paris)

Litteratur

 • Revold, R., Norges billedkunst, Oslo, 1953, bd. 2, s. 308, 313 (ill.)
 • Grimelund, J. J., Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845-1945, Trondheim, 1955, register
 • Ringstrøm, K. K:, i Konstrevy, Stockholm, 1955, s. 239
 • Norske grafikere, Oslo, 1956, s. 72 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 228, 248 (ill.)
 • Bonytt, 1957, s. 179
 • Bonytt, 1959, s. 48
 • Bonytt, 1967, s. 79
 • Michelet, J. F., Figurativt eller non-figurativt?, Oslo, 1957, s. 92 (ill.)
 • Anker, P., Abstrakt kunst i Norge, Paletten, Göteborg, 1957, s. 81, 83, 85 (ill.)
 • Askeland, J., Profiler i norsk grafikk, Oslo, 1958, s. 23-24, 98-101, 111, 115 (ill.)
 • Askeland, J., Sandblåste dekorasjoner i det nye regjeringsbygget i Oslo, Kunsten idag, 1958, hefte 46, s. 41-43 (ill.)
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1958, bd. 4, s. 292
 • Gyldendals leksikon over moderne nordisk kunst, Oslo, 1958, s. 23-24 (ill.)
 • Holm, A. E., Dekorasjonene i regjeringsbygget, Byggekunst, 1959, s. 23-28 (ill.)
 • Moderne norsk kunst, særnr. A 5, Oslo, 1959
 • Anker, P., Unga norrmän, Paletten, Göteborg, 1959, nr. 1, s. 18-22 (ill.)
 • Stenstadvold, H., Norsk malerkunst i norsk samfunn, Oslo, 1960, s. 200-02 (ill.)
 • Kunsten idag, 1962, hefte 59 s. 22, 31
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergen, 1963, register
 • Askeland, J., Norsk malerkunst. En oversikt, Oslo, 1963, register (ill.)
 • 106 norske grafikere, Oslo, 1965, s. 94 (ill.)
 • Askeland, J., Freskoepoken, Oslo, 1965, s. 221
 • Norberg Schulz, C., i Kunst i betong, katalog nr. 273, Kunstnernes Hus, Oslo, 1965, s. 24, 40-41, 45 (ill.)
 • Anker, P., Inger Sitter, K. i dag, 1965, hefte 71, s. 4-21, 53 (ill.)
 • katalog nr. 299, Kunstnernes Hus, Oslo, 1966
 • Malmanger, M., Norsk kunst idag, Oslo, 1967, register (ill.)
 • Schwalbe, O., Se på kunst, Oslo, 1968, s. 148-49 (ill)
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1968-1984
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 129, 246
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 184, 193
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 58, 67, 193
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 67
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 194-95
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 130
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 113
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 167
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 53
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 52
 • Kunst og Kultur, 1980, s. 116, 127
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1971, bd. 17, spalte 222-23
 • Phaidon Dictionary of Twentieth-Century Art, London, 1973, s. 353
 • Ragon, L'art abstrait, Paris, 1973
 • Sydhoff, B., Bildkonsten i Norden, Stockholm, 1973, bd. 5, register (ill.)
 • Kunsten idag, 1973, hefte 104, s. 46
 • Kunsten idag, 1973, hefte 105/06 s. 82, 85, 87, 95 (ill.)
 • Kristiansen, H., Trondhjems Kunstforening 1945-1970, Trondheim, 1973, register
 • Rude, R., Norske grafikere, Oslo, 1973, s. 91
 • Sydhoff, B., i F 15 Kontakt, Moss, 1974, nr. 10, s. 17-18 (ill.)
 • Johansson, S., i F 15 Kontakt, Moss, 1975, nr. 13, s. 11 (ill.)
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 9, s. 21
 • Lie, J., i F 15 Kontakt, Moss, 1977, nr. 10, s. 25-26
 • Hellandsjø, K., Jakob Weidemann og det abstrakte maleris gjennombrudd i Norge 1945-1965, Oslo, 1978, register (ill.)
 • Simonnæs, P., Norsk kunst i bilder, Oslo, 1978, bd. 2, register (ill.)
 • Alle Kvinner, Oslo, 28.04.1978, (ill.)
 • Flor, H. (Red.), Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, red. (ill.)
 • Anker, P., i F 15 Kontakt, Moss, 1979, nr. 9, s. 3-4 (ill.)
 • Sydhoff, B., i F 15 Kontakt, 1979, nr. 9, s. 4 (ill.)
 • Sydhoff, B., i F 15 Kontakt, 1980, nr. 1/2 s. 5 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 10, s. 465-66 (ill.)
 • Norsk maleri 70-tallet, Oslo, 1980, s. 113 (ill.)
 • Gjessing, S. (Red.), Kunstnernes Hus 1930-1980, Oslo, 1980, s. 96, 106, 111, 127, 178, 183 (ill.), 201, 205-06, 211, 213, 215, 227
 • Askeland, J., Norsk malerkunst, Oslo, 1981, register (ill.)
 • Anker, P., i Kunst og Kultur, 1981, s. 109
 • La Norvegia in Italia, Oslo, 1981, s. 41
 • Johnsrud, E. H., i F 15 Kontakt, Moss, 1981, nr. 1/2, s. 3 (ill.)
 • Helliesen, S., Flor, H., Brun, H. J., i Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 7, register (ill.)
 • Thue, O., Kunstakademiets professorer gjennom 75 år, katalog Nasjonalgalleriet, Oslo, 1984, s. 26, 32
 • Lie, J., i F 15 Kontakt, Moss, 1984, nr. 3/4, s. 5-7 (ill.)
 • Dagsposten, 14.08.1943, (ill.)
 • Aftenposten, 19.08.1943, (ill.)
 • Adresseavisen, 21.08.1943, (ill.)
 • Morgenbladet, 12.05.1948
 • Nidaros, 18.02.1950
 • Bakken, H., i Adresseavisen, 25.02.1950
 • Willumsen, U., i Nidaros, 28.02.1950
 • Willumsen, U., i Nidaros, 15.03.1956
 • Vestfold Arbeiderblad, 02.10.1950
 • Paulsen, C. E., i Tønsbergs Blad, 07.10.1950
 • Lind, O., i Sandefjords Blad, 02.11.1950
 • Nybrott, 02.12.1950
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 02.02.1956, (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 23.02.1956
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 11.02.1956
 • Adresseavisen, 14.03.1956, (ill.)
 • Arbeider-Avisa, 20.03.1956, (ill.)
 • Dagbladet, 02.05.1956
 • Dagbladet, 10.11.1957
 • Aftenposten, 11.10.1957
 • Stenstadvold, H., i Verdens Gang, 07.11.1957
 • Arbeiderbladet, 15.11.1957
 • Arbeiderbladet, 21.03.1958
 • Aas, A. J., i Aftenposten, 11.10.1958
 • Aas, A. J., i Aftenposten, 16.01.1959, (ill.)
 • Morgenposten, 17.01.1959, (ill.)
 • Nygård Nilssen Hopstock, K., Morgenposten, 18.11.1959, (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 27.01.1959
 • Skjønsberg, S., i Dagbladet, 28.11.1959
 • Aftenposten, 08.06.1959
 • Lind, O., i Sandefjords Blad, 11.03.1960, (ill.)
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 10.10.1960
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 11.11.1961
 • Dagbladet, 03.11.1961
 • Revold, R., i Aftenposten, 16.11.1961
 • Anker, P., i Arbeiderbladet, 23.11.1961
 • Aftenposten, 17.01.1962
 • Moe, O. H., Aftenposten, 06.11.1964
 • Arbeider-Avisa, 19.06.1964, (ill.)
 • Anderson, G., Arbeider-Avisa, 17.10.1964, (ill.)
 • Anker, P., Arbeider-Avisa, 05.11.1964
 • Dagbladet, 31.10.1964
 • Hougen, P., Dagbladet, 04.12.1964, (ill.)
 • Malmanger, M., Dagbladet, 02.02.1965
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 12.11.1964, (ill.)
 • Dagbladet, 01.03.1966
 • Mæhle, O., Dagbladet, 01.06.1966, (ill.)
 • Morgenavisen, 26.05.1966, (ill.)
 • Simonnæs, O., i Bergens Arbeiderblad, 28.05.1966, (ill.)
 • Jørgensen, R., i Bergens Tidende, 28.05.1966, (ill.)
 • Hovdenakk, P., i Arbeiderbladet, 06.06.1966
 • Hougen, P., i Arbeiderbladet, 27.08.1966
 • Strømsholm, G., i Arbeiderbladet, 28.10.1967, (ill.)
 • Morgenbladet, 08.07.1966
 • Parmann, ø., Morgenbladet, 20.02.1969
 • Aftenposten, 08.02.1969
 • Johnsrud, E. H., Aftenposten, 17.02.1969
 • Brun, H. J., i Dagbladet, 18.02.1969
 • Brun, H. J., i Dagbladet, 28.10.1970
 • Woll, G., i Arbeiderbladet, 28.02.1969
 • Hancke, H. Holme, i Arbeiderbladet, 28.10.1969
 • Dagbladet, 24.05.1971, (ill.)
 • Werenskiold, M., Dagbladet, 04.06.1971
 • Flor, H., Dagbladet, 30.09.1972, (ill.)
 • Aftenposten, 20.08.1971
 • Aftenposten, 30.11.1971, (ill.)
 • Aftenposten, 11.08.1974, (ill.)
 • Nilsen, K. Holst, Aftenposten, 21.07.1973, (ill.)
 • Verdens Gang, 23.10.1972, (ill.)
 • Bækkelund, K., Verdens Gang, 05.11.1974, (ill.)
 • Dagbladet, 22.12.1973
 • Flor, H., Dagbladet, 09.11.1974, (ill.)
 • Dæhlin, E. O., i Arbeiderbladet, 21.11.1974, (ill.)
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 28.11.1974
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 14.04.1975
 • Adresseavisen, 26.04.1975, (ill.)
 • Flor, H., i Bergens Tidende, 11.09.1975
 • Joner, K., i Rogalands Avis, 26.09.1975, (ill.)
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 01.10.1975, (ill.)
 • Skjønsberg, S., i Dagbladet, 20.12.1975, (ill.)
 • Aftenposten, 29.03.1976, (ill.)
 • Aftenposten, 03.02.1977
 • Hougen, P., Aftenposten, 04.02.1977
 • Aftenposten, 18.07.1977
 • Adresseavisen, 21.06.1976, (ill.)
 • Rostad, B., i Dagbladet, 07.02.1977, (ill.)
 • Morgenbladet, 17.09.1977
 • Lie, J., i Aftenposten, 03.04.1978, (ill.)
 • Sagranden, I., i Moss Dagblad, 05.10.1979, (ill.)
 • Flor, H., i Dagbladet, 16.10.1979, (ill.)
 • Adresseavisen, 17.10.1979, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 06.05.1980
 • Vårt Land, 11.06.1980, (ill.)
 • Bergens Tidende, 01.11.1980, (ill.)
 • Beer, D., i Nationen, 13.02.1981, (ill.)
 • Østlandets Blad, 09.07.1981, (ill.)
 • Bækkelund, K., i Verdens Gang, 30.11.1982
 • Adresseavisen, 18.08.1983, (ill.)
 • Adresseavisen, 28.09.1984, (ill.)
 • Rostad, B., i Dagbladet, 14.09.1983, (ill.)
 • Bentzerud, I., i Dagbladet, 28.09.1984, (ill.)
 • Egeland, E., i Aftenposten, 10.10.1984, (ill.)
 • A.-magasinet, 1984, nr. 39